yed300250
הכי מטוקבקות
  חדשות • 16.07.2015
  הרצאה מעוררת מחלוקת
  אנשים שהגיעו לכנס של "בניין שלם", מרכז ללימודי משפחה למגזר הדתי, הופתעו לגלות כי אחת המרצות היא אתי סיני, אשתו של אדם סיני, מנהיג קהילה שהוגדרה "קבוצה בעלת מאפיינים של כת" • ראש המרכז, הרב אוהד תירוש: "יש בעייתיות. להבא היא לא תופיע אצלנו"
  תלם יהב

  כמדי קיץ, גם השנה אירגן "בניין שלם", מרכז ללימודי משפחה, כנס לנשים שעוסק בנושאי הורות, זוגיות וחינוך כנס שמושך אליו אלפי נשים צעירות מהציונות הדתית. אלא שאתמול הרצאתה של אתי סיני בכנס בירושלים עוררה מחאה גדולה מצד אנשים שטענו כי סיני פעילה בקבוצה בעייתית, שהוגדרה על ידי המרכז לנפגעי כתות קבוצה בעלת מאפיינים של כת.

   

  אתי סיני, שמועסקת במשרד החינוך כמנתחת התנהגות בחינוך המיוחד הממלכתי־דתי, היא אשתו של אדם סיני, רב שעוסק בקבלה ומוביל קהילה שנקראת קהילת "הסולם". לפי המרכז הישראלי לנפגעי כתות, בגרעין שהתקבץ סביב סיני יש "מאפיינים כיתתיים מובהקים". המרכז לנפגעי כתות טוען כי הגיעו אליו כמה עדויות שלפיהן סיני שולט בחיי החברים בקבוצה, מנתק אותם ממשפחותיהם ושולל אפשרות לביקורת. לפי המרכז לנפגעי כתות, ישנה מערכת של ניקוד אישי לכל חבר בקבוצה, ומי שקיבל ניקוד נמוך לא זוכה לשבת ליד הרב בשיעורים.

   

  "הפריע לי שאישה המשויכת לקהילה שהוכרה על ידי כמה וכמה גופים כקהילה עם מאפיינים כיתתיים, מופיעה כמרצה לענייני חינוך. מפריע לי שגוף שאני מעריך ומכבד כמו 'בניין שלם' הביא אותה כמרצה מול אנשים שלא מודעים לכך שהיא משויכת לקהילה כזו עם כל כך הרבה סימני שאלה", אמר אתמול חגי מאיר, אחד מהמוחים נגד ההרצאה. הרב אוהד תירוש, ראש מכון "בניין שלם", מסר בתגובה: "בדקנו את הנושא, ואכן יש בעייתיות במסגרת שהגב' משתייכת אליה. בהתייעצות עם הרב אליקים לבנון שמכיר את הסוגיה לעומק הוחלט שלא לבטל את ההרצאות, בדגש על העובדה שהנושאים שהגברת מלמדת ממוקדים לתחומים מאוד ספציפיים ורק בהם היא תעסוק. הוחלט שלהבא היא לא תופיע בכנסי 'בניין שלם'".

   

  מהמרכז לנפגעי כתות נמסר בתגובה: "למרכז לנפגעי כתות הגיעו לא מעט עדויות על מאפיינים כיתתיים מובהקים בנוגע לקבוצתו של אדם סיני. אכן מתמיה כיצד אשתו של סיני, אתי, ששותפה לפעילותו בקבוצה, מרצה בכנס של הציבור הדתי, שכמה מרבניו בדקו את ההתנהלות הכיתתית של הקבוצה וכתבו דברים חמורים על אודות הקהילה ומנהיגיה".

   

  אתי סיני מסרה בתגובה כי לא קיבלה פנייה בנושא והיא דוחה את הטענות על השתייכותה לכת.

   

  yed660100