חמישי 28 במאי 2020
בפייסבוקבטוויטרבאינסטגרם
נגישות
הכי מטוקבקות
  ממון • 30.08.2015
  האם המעסיק חייב לתת שי לחג?
  איריס ליפשיץ־קליגר

  בסיועה של עו"ד מיכל זוהר־נישטיין, מומחית בדיני עבודה ממשרד עו"ד הרמן־מקוב ושות', הכנו מדריך קצר המפרט את זכויות העובדים בנושא השי לחג.

   

   האם החוק מחייב את המעסיקים להעניק לעובדים שי לחג?

   

  עו"ד מיכל זוהר־נישטיין מסבירה כי החוק אינו מחייב את המעסיק להעניק לעובדיו שי לחג. בסופו של דבר, ההחלטה אם לתת ומה, היא של המעסיק בלבד ולא ניתן לכפות עליו לעשות זאת. עם זאת מדובר בנוהג המקובל במרבית מקומות העבודה בישראל ומכוח היותו נוהג הוא מחייב. במקומות עבודה שעליהם חל צו הרחבה או הסכם קיבוצי המחייב מתן שי לחג, ההחלטה בעניין זה אינה נתונה לשיקול דעתו של המעסיק והוא מחויב לפעול בהתאם למה שנקבע בהסכם או בצו. כך המצב גם אם הענקת המתנה מעוגנת בסעיף במסגרת החוזה האישי שהעובד חתום עליו. לדוגמה, בהתאם לצו ההרחבה בענף השמירה (החל על חברות שמירה ואבטחה) נקבע כי מעסיק מחויב בתשלום שי לחג הן בראש השנה והן בפסח בסכום הנקוב בצו והמתעדכן מדי שנה. מעסיק שחייב לתת לעובדיו שי לחג ואינו עושה זאת, חשוף לתביעה מצד עובדיו.

   

   אני עובד באותו מקום 10 שנים. בכל שנה קיבלנו שי לחג, אולם השנה הוחלט שלא להעניק שי. האם המעסיק רשאי לעשות זאת?

   

  לדברי עו"ד זוהר־נישטיין, מקור נוסף לזכות של עובד לקבל שי לחג מהמעסיק יכולה לנבוע מהנוהג של המעסיק להעניק לעובדיו שי בחגים, נוהג שהופך לחלק מתנאי העבודה של העובדים באותו מקום עבודה. לפיכך המעסיק מחויב להמשיך לפעול בהתאם לנוהג ואינו רשאי לשנות זאת באופן חד־צדדי.

   

   המעסיק הודיע כי השנה השי לחג יחולק רק לעובדים שעמדו ביעדי המכירות. האם באפשרותו לעשות כך?

   

  על מנת לבחון אם מעסיק רשאי לפעול כאמור או שמא מדובר באפליה אסורה, יש לעמוד על טיבו של הקריטריון שעל בסיסו יחולק השי. החלטה להעניק שי לחג לחלק מהעובדים בלבד ועל בסיס קריטריון של עמידה ביעדים או כעידוד לעובדים מצטיינים מהווה אפליה פסולה בין העובדים. בפסיקת בית הדין האזורי לעבודה נקבע כי שי לחגים הוא שווה לכל העובדים - בכירים וזוטרים, מצטיינים ושאינם כאלה. מדובר בזכות כללית ואחידה במקום העבודה לכל העובדים ללא הבדלים.

   

  עם זאת, קריטריון כמו מתן שי לחג אך ורק לעובדים בעלי ותק מינימלי, ייתכן שלא ייחשב כאפליה. מובן מאליו שהחלטה להעניק שי לחג על בסיס חלוקה שונה לנשים וגברים, למשל, או עובדים צעירים ומבוגרים, נוגדת את החוק והמעסיק עלול להיות מחויב לשלם פיצוי בגובה של עד 50 אלף שקל ללא הוכחת נזק, בשל אפליה אסורה.

   

   המעסיק הודיע לנו כי השנה נצא לחופשה ללא תשלום למשך שבוע במהלך חגי תשרי ולכן לא יינתן לנו שי לחג. האם הוא פועל כחוק?

   

  אם אין הוראה או נוהג במקום העבודה המחייבים מתן שי לחג הרי שהנושא נתון לשיקול דעתו של המעסיק. עם זאת, הוצאת העובדים לחופשה ללא תשלום באופן מכוון לפני החג חזקה עליה כי נעשתה על מנת להתחמק מתשלום עבור החג וממתן שי לחג. לכן לא נראה כי המעסיק יהיה פטור במקרה זה ממתן שי לחג (אם נוהג כזה קיים במקום העבודה). אם ישנה הוראה בהסכם הקיבוצי, בצו ההרחבה או בהסכם האישי הקובעת מפורשות כי עובד בחופשה ללא תשלום זכאי לשי לחג הרי שעל המעסיק לקיים את חובתו ולהעניק את השי לחג. מעסיק לא רשאי להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום באופן חד־צדדי וללא הסכמתם.

   

   אני נמצאת בשמירת היריון, האם אני זכאית לקבל שי לחג?

   

  במהלך היעדרות של עובדת עקב שמירת היריון עדיין ממשיכים להתקיים יחסי עובד ומעביד בינה לבין המעסיק. לכן, דינה לעניין הזכאות לשי לחג הוא כדין כל עובד אחר. אם קיים נוהג או הסכם אחר המחייב מתן שי לחג, גם עובדת בשמירת הריון תהיה זכאית לו.

   


  פרסום ראשון: 30.08.15 , 21:10