yed300250
הכי מטוקבקות
  ח"כ בצלאל סמוטריץ' | צילום: אוהד צויגנברג
  חדשות • 01.12.2015
  מבקר המדינה נגד "חוק סמוטריץ'"
  ח"כ בצלאל סמוטריץ' ביקש לעגן בחקיקה פטור ממכרזים בחטיבה להתיישבות • בצעד חריג פנה מבקר המדינה לראש הממשלה ודרש לעצור את החוק • הרקע: דו"ח חמור שהועבר לאחרונה על המתרחש בחטיבה
  טובה צימוקי

  מבקר המדינה יוסף שפירא מבקש מראש הממשלה ומהיועץ המשפטי לממשלה לעצור לאלתר את חקיקת החוק לחיזוק ההתיישבות, שאותו מוביל ח"כ בצלאל סמוטריץ'.

   

  המבקר חושף במכתב ששלח כי לפני כמה ימים העביר לשר החקלאות אורי אריאל, האחראי על החטיבה להתיישבות, דו"ח ביקורת חמור. דו"ח זה נולד בין היתר בעקבות חשיפה של נחום ברנע ב"ידיעות אחרונות" על החטיבה, שהתבססה גם על מידע שהועבר על ידי עמותת "מולד" וכן על מאבק פרלמנטרי שמנהלת ח"כ סתיו שפיר (המחנה הציוני).

   

  "בביקורת עלה כי החטיבה, שאמורה הייתה לשמש זרוע ביצועית, בפועל עסקה בקביעת אמות מידה באשר לאופן הקצאת התקציבים לקבוצות ההתיישבות", כתב שפירא. "בסופו של דבר עיקר התקציב הגיע לקבוצות התיישבות הפועלות במרכז הארץ ביישובים מבוססים. זאת ועוד, עלה כי מקורבים פוליטיים של השר היו מעורבים בקביעת אמות המידה ובאופן הקצאת התקציבים".

   

  המבקר מזכיר כי לפני כשנה הוציאה המשנה ליועמ"ש חוות דעת שעסקה באי־נורמליות שבקשר בין הממשלה לבין החטיבה להתיישבות שעיקר פעילותה בשטחים.

   

  יוסף שפירא | צילום: עמית שאבי
  יוסף שפירא | צילום: עמית שאבי

   

   

  עקב חוות דעתה הורה ראש הממשלה להקים ועדת מנכ"לים אשר תבחן את מודל ההפעלה והיחסים בין הממשלה לבין החטיבה, והמלצותיה יובאו בפני היועץ המשפטי לממשלה.

   

  המבקר מוחה על כך שאף טרם סיום עבודת הוועדה, כבר אישרה ועדת השרים לחקיקה את הצעת החוק של ח"כ בצלאל סמוטריץ' שמסדירה את היחסים. המבקר אומר כי "מטרתה לעגן בחקיקה את ההתקשרות בין ממשלת ישראל לבין החטיבה להתיישבות, כך שלא היה צורך בהתקשרות בדרך של מכרז". כן מתריע המבקר על כך שהצעת החוק נועדה להקצות משאבים ולבצע פעולות תכנון וביצוע באורח עצמאי.

   

  המבקר מגלה כי טרם אישור ההצעה העביר היועץ המשפטי לממשלה חוות דעת המתנגדת לחוק. וינשטיין קבע כי "ההצעה מעוררת קשיים משפטיים וכי אינה קובעת במפורש ובבירור את מנגנוני הבקרה והפיקוח הממשלתיים, וכן היא אינה מחילה את החובות אשר ראוי שיחולו על גוף המממש סמכויות שלטוניות".

   

  המבקר שפירא מסכם במכתבו לנתניהו: "השתלשלות העניינים בנושא זה מעידה על חשש לכשל חמור בסדרי משילות" ומתריע כי אישור ההצעה צפוי כבר בימים הקרובים.אתמול נודע גם כי היועץ המשפטי של ועדת החוקה טוען שהנוסח המעודכן של החוק, שהונח בפני הוועדה להכנה לקריאה השנייה והשלישית הבוקר, שונה באופן משמעותי מנוסח הקריאה הראשונה.

   

  כך, למשל — בנוסח הקריאה הראשונה דובר על כך שהממשלה תטיל משימות ביצוע על החטיבה, והחטיבה תשמש "קבלן ביצוע" של מדיניות הממשלה. בנוסח החדש המוצע מדובר על האצלה מפורשת של סמכויות שלטוניות.

   

  כמו כן בנוסח הקריאה הראשונה אין התייחסות לתקצובה של החטיבה, בעוד שבנוסח המוצע מדובר על תקצוב ישיר של החטיבה מתקציב המדינה.

   

  yed660100