yed300250
הכי מטוקבקות
  ממון • 26.12.2015
  מחיר בנזין 95 יירד בכ־ 20 אגורות
  עמיר בן דוד

  הירידה במחיר הנפט בעולם צפויה להביא לעוד ירידה במחירי הבנזין בארץ. ההערכה היא שמחיר ליטר 95 אוקטן יוזל בכ־20 אגורות. מחיר הנפט אמנם נמצא בעליה מסויימת בימים האחרונים, אחרי שצנח כבר ל־36 דולר לחבית, אך הוא נמוך משמעותית מהמחיר בסוף החודש הקודם והדבר צפוי להביא את מחירו של ליטר בנזין לפחות מ־5.8 שקלים לליטר.

   

  המחיר הסופי ייקבע במהלך השבוע ויהיה תלוי גם בשער הדולר, שעליה בשערו בחודש האחרון קיזזה חלק מירידת מחירי הבנזין. החודש גם ירד מעט מס הבלו על הבנזין, אך שיעור המס על הבנזין ישאר עדיין מעל ל־50%.

   

  מחירי הנפט עדיין נמוכים, והדבר ממשיך להביא לירידה במחיר הבנזין בישראל. כפי שנחשף ב"ידיעות אחרונות", מתחילת השנה נרשמה עליה חריגה בצריכת הבנזין והסולר לתחבורה בישראל. אחת האופציות היא שבניגוד למה שסברו בעבר, למחיר היורד של הבנזין יש השפעה על תרבות הנהיגה. עם זאת, נהגים רבים טוענים שהגידול בצריכה נובע דווקא מגידול מהותי בפקקים בחודשים האחרונים. לאור העובדה שלאורך שנים הנהג הישראלי נותר אדיש למחיר – כלומר לא היה שינוי משמעותי בצריכה כשהמחיר השתנה – נראה שלטענה על הפקקים יש אחיזה רבה יותר במציאות.

   

  הירידה המתמשכת במחיר הנפט בעולם הביאה אותו בשבוע שעבר למחיר של כ־36 דולרים לחבית, הנמוך ביותר ב־12 השנים האחרונות. הנפט רשם התאוששות קלה ועומד בסוף השבוע על כ־38 דולרים לחבית. מחירים אלה משפיעים על מחירי הבנזין המזוקק שמשמשים לקביעת מחיר הבנזין בישראל.

   

  המחיר בישראל נקבע על סמך ממוצע של 5 ימים בסוף כל חודש. עד כה נמנו 3 מהם, ולפי הניתוח הזה המחיר צפוי לרדת בכ־20 אגורות (מתוכן 3 כתוצאה מהורדת הבלו).

   


  פרסום ראשון: 26.12.15 , 19:53
  yed660100