yed300250
הכי מטוקבקות
  משה כחלון | צילום: אלכס קולומויסקי
  ממון • 27.01.2016
  משה כחלון, המקורב והטלפון לשופטת
  ערב הדיון במינוי חברו חיים אביטן לכהונת דירקטור בנמל אשדוד, התקשר שר האוצר לשופטת בדימוס בלהה גילאור, העומדת בראש ועדת המינויים • הוא ביקש ממנה לזרז מינוי דירקטורים לנמל, בלי להזכיר ספציפית את שמו של אביטן • המינוי היחיד על הפרק באותו יום היה של אביטן, אולם לבסוף הוא נפסל
  גד ליאור

  שר האוצר משה כחלון התקשר ליו"ר ועדת המינויים לדירקטורים בחברות הממשלתיות, השופטת בדימוס בלהה גילאור, ערב הדיון במינויו של חברו חיים אביטן לתפקיד דירקטור בנמל אשדוד - כך נודע ל"ידיעות אחרונות". בשיחה ביקש ממנה כחלון לזרז את הליכי המינוי של דירקטורים לנמל, אם כי לא הזכיר מפורשות את שמו של אביטן. בסופו של דבר מינויו של אביטן לא התקבל.

   

  חיים אביטן, ראש עיריית חדרה לשעבר, הוא חבר קרוב של משה כחלון זה שנים. לאחרונה המליצו שר האוצר ושר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ, על מינויו של אביטן לדירקטור בנמל אשדוד. ערב ישיבתה של ועדת המינויים, ב־18 בנובמבר 2015, התקשר השר כחלון לשופטת בדימוס גילאור, לשעבר נשיאת בית המשפט המחוזי בחיפה, המכהנת כיו"ר ועדת המינויים. למחרת אמור היה להתקיים דיון אחד בלבד של מינוי דירקטור – חיים אביטן לדירקטוריון נמל אשדוד.

   

  ל"ידיעות אחרונות" נודע ששר האוצר ביקש מהשופטת לזרז את מינוי הדירקטורים בנמל אשדוד, אך לא נקב בשמו המפורש של חיים אביטן.

   

  אביטן הוא חבר מרכז הליכוד. רק לאחרונה נסגר נגדו תיק בחשד לקבלת שוחד מקבלנים, מחוסר ראיות מספיקות. בשנת 2013 נסגר נגד אביטן תיק אחר בחשד של מרמה והפרת אמונים בקשר למינוי מקורב למשרה בכירה בעירייה. גם בתיק זה לא נמצאו ראיות להעמדתו לדין.

   

  חיים אביטן | צילום: אוראל כהן
  חיים אביטן | צילום: אוראל כהן

   

   

  בדברים שהועברו לוועדה למינוי דירקטורים בחברות הממשלתיות בשבחו של אביטן, נאמר כי "המועמד בעל השכלה, תואר ראשון במינהל עסקים ותואר שני במינהל ציבורי. אביטן כיהן כראש עיריית חדרה במשך תשע שנים. בתפקידו כראש עיר עסק אביטן בנושאים שונים, ויש להניח כי צבר ידע הקשור לניהול עיר".

   

  בפני הוועדה עמדה הצהרתו של המועמד כי אין לו זיקה אישית או עסקית לשר משרי הממשלה. עם זאת, הוא הצהיר כי הוא בעל זיקה פוליטית בהיותו חבר מרכז מפלגת הליכוד.

   

  כאמור, ערב הדיון בוועדה התקשר כחלון ליו"ר הוועדה וביקש ממנה לזרז את הליכי המינוי לדירקטוריון של נמל אשדוד. למחרת היה על הוועדה להתכנס כדי לאשר או לא לאשר מינוי מועמד אחד בלבד לדירקטוריון נמל אשדוד: חיים אביטן.

   

  הוועדה פסקה כי לאביטן יש זיקה פוליטית, בהיותו חבר מרכז הליכוד. משכך, נדרשה הוועדה לבחון האם יש לאביטן "כישורים מיוחדים" או "כשירות מיוחדת אחרת" בנוסף לתנאי הכשירות הנדרשים לפי החוק, לכהונה כדירקטור בחברה, אשר יתרמו לפעילותה.

   

  בהחלטתה לפסול את מועמדות אביטן נאמר כי "לדעת הוועדה הזיקה הפוליטית של אביטן היא זיקה ממשית ואינטנסיבית ולכן בעוצמה גבוהה המחייבת הקפדה והחמרה בכל הנוגע לדרישה בדבר 'כישורים מיוחדים'".

   

  הוועדה החליטה כי אין לאביטן "כישורים מיוחדים" או "כשירות מיוחדת" שיתרמו באופן מהותי לתחומי פעילותה של החברה ומטרותיה, "במיוחד בעת הזו בה החברה אמורה לעבור תהליך הפרטה, שבו נדרשת מומחיות בשוק ההון וכן כאשר החברה עומדת בפני אתגר של תחרות בשל הקמת נמלים פרטיים".

   

  הוועדה הוסיפה כי על המועמדים החדשים שיוגשו לוועדה להיות "בעלי כישורים של דירקטורים חיצוניים לפי חוק החברות".

   

  כחלון וכץ לא השלימו עם פסיקת הוועדה ועירערו עליה ב־17 בדצמבר. ב־29 בדצמבר פסקה הוועדה כי לא נמצא מקום לקיים דיון מחודש.

   

  ב־31 בדצמבר הודיעה גילאור לכחלון וכץ כי "לאחר עיון בבקשתכם הוועדה סברה כי במכלול המסמכים שהובאו בפניה אין מידע, טענה או נסיבות חדשות שיש בהם לשנות את החלטתה".

   

  gadl@yedioth.co.il

   

   


  פרסום ראשון: 27.01.16 , 21:10
  yed660100