yed300250
ממון • 13.03.2016
איגוד המוסכים בוועדת הכלכלה: חברות ביטוח מאיימות על שמאי רכב
אודי עציון וגד ליאור

הכנסת מאיימת לבטל את רשימות שמאי הבית של חברות הביטוח – שמאים שאליהם בוחרות החברות לשלוח נהגים אחרי תאונה – בגלל ההשפעה הגדולה שיש לחברות על הדוחות שלהם.

 

אתמול דנה ועדת הכלכלה בפרק העוסק בשמאי הרכב, במסגרת אישור חוק שירותי הרכב שיזם שר התחבורה ישראל כץ שאמור לעודד תחרות בענף ולהוזיל את מחירי המכוניות והטיפול בהן. "צריך לאסור על כל אדם, גם על חברות הביטוח וחברות הליסינג, להפעיל לחצים על שמאים", אמר היועץ המשפטי של איגוד שמאי הרכב, עו"ד שלמה תוסייה כהן. אולם החוק המוצע מחריג דווקא את חברות הביטוח מהאיסור להשפיע על עבודת השמאים, ונציג הממונה על הביטוח באוצר טען כי ממילא מוטלות עליהן אכיפה וסנקציות שמפעיל המשרד. בתגובה אמר יו"ר איגוד המוסכים, רונן לוי, כי חברות הביטוח ממשיכות להפעיל לחץ.

 

יו"ר ענף הרכב באיגוד השמאים, יהודה יגן, אמר כי השמאים תלויים בחברות הביטוח בגלל הרשימות: "אם רוצים שנשמור על הלקוחות צריך לבטל את הרשימות". היועץ המשפטי של איגוד חברות הביטוח, עו"ד ירון אליאס, ציין כי "מנסים לפתוח הסדרים שפועלים 10 שנים וקיבלו אישור בג"ץ". ח"כ דוד ביטן דרש לבטל את רשימות השמאים: "יש השפעה של חברות הביטוח, והשפעה על הפרנסה זו ההשפעה הכי גדולה". ח"כ איתן כבל: "אם לא נפרק את מערכת היחסים בין השמאים לחברות הביטוח – חבל על הזמן".

 


פרסום ראשון: 13.03.16 , 20:42
yed660100