yed300250
הכי מטוקבקות
  הצ'קים לא כובדו. אור | צילום: שאול גולן
  ממון • 19.04.2016
  "בן הקשישה ועוה"ד של אור לא קיימו את חובתם"
  ביקורת חריפה של בית המשפט על בנה של קשישה סיעודית שהפקיד כסף עבור דירה בפרויקט של אור, ועל עוה"ד ששו שייצג את חברת הנדל"ן • תגובת ששו: "האופוטרופוס פעל בניגוד לחוק ומנסה להטיל בי דופי"
  צח שפיצן וליטל דוברוביצקי

  בית המשפט לענייני משפחה מותח ביקורת חריפה על עו"ד אבי ששו, שייצג את אחת החברות של ענבל אור בחוזה שנחתם מול קשישה דימנטית וסיעודית. ביקורת חריפה נמתחה גם על בנה של החסויה, ששימש כאפטרופוס שלה.

   

  ששו שימש כעורך הדין של פרויקט אלוף הניצחון ברמת־גן, שאמור היה להיבנות על־ידי אור. הפרשייה שבה הוא מעורב פורטה בדוח שהגיש מפרק החברות של אור, עו"ד איתן ארז לבית המשפט המחוזי. במסגרת פרשה זו, בנה של אותה אישה הפקיד 760 אלף שקל על חשבון הדירה, אולם בית המשפט לענייני משפחה לא אישר את רכישת הדירה והבן פנה כדי לקבל את הכספים בחזרה. הוא קיבל מספר צ'קים, שהראשון שבהם לא כובד, ובדיון שנערך בבית המשפט לענייני משפחה טענה עורכת הדין אטי אברהמי ארז, שייצגה את עורך הדין ארז, כי הסיכויים לכך שהצ'קים יכובדו "קלושים מאוד".

   

  ששו טען בבית המשפט: "גיליתי שמדובר בחסויה רק לאחר שסיימתי את ההסכם. שלחנו פקס לבנק הפועלים כדי שהבנק יבצע העברה כספית והבנק סירב וטען שמדובר בחסויה". בית המשפט מתח כאמור ביקורת חריפה על ששו ועל בנה של החסויה, וקבע כי "בעת שנחתם הסכם המכר בין החסויה לבין קבוצת אור, כבר ידע עו"ד ששו כי מדובר בחסויה. ששו טוען כי סמך על בנה של החסויה משום שהוא קולגה, אלא ששניהם לא קיימו את חובתם - האפוטרופוס היה צריך לדאוג לאישור מראש לעסקה או לוודא שקיים חשבון נאמנות שאליו מופקד הכסף, ואילו ששו לא היה צריך לבצע עסקת מכר עם חסוי שלא ניתן עליה אישור".

   

  בית המשפט הורה לאפוטרופוס החדש שמונה לחסויה להגיש תביעות הנובעות מהחלטתו, וקבע כי "גם אם לא תזכה החסויה לגבות מקבוצת אור דבר מה, אזי היא זכאית לגבות מכל מי שפגע בזכויותיה. בנוסף, יכולה החסויה לבוא בטענות אל הבנק בשאלה כיצד שחרר כספים בלא אישור מחשבון בו רשומה הערה בדבר חיסיון".

   

  עו"ד אבי ששו
  עו"ד אבי ששו

   

   

  תגובת עו"ד ששו: "האפוטרופוס על החסויה היה להוט לבצע את העסקה וביצע תשלום עוד לפני החתימה על הסכם המכר ולפני שידעתי על ההתקשרות. האפוטרופוס פעל לביצוע העסקה תוך מאמצים מול בנק הפועלים, למרות שנציג הבנק סירב לבצע את ההעברה. נוכח הפעילות הבלתי חוקית שביצע, מנסה האופטרופוס להטיל בי דופי".

   

  עו"ד ששו מעורב גם בעסקה נוספת שהגיעה לפתחו של בית המשפט, בטענה למכירה כפולה של דירה ע"י ענבל אור, הן לשלי נרקיס והן ללקוח נוסף. בעסקה הזו ייצג ששו דווקא את הלקוח הנוסף ולא את אור.

   

  Tzach-s@yedioth.co.il

   

   


  פרסום ראשון: 19.04.16 , 20:53
  yed660100