yed300250
דרור שטרום | צילום: עמית שעל
ממון • 12.06.2016
מגבירים את התחרות בבנקאות: המלצות ועדת שטרום מגיעות היום לממשלה
רועי ברגמן

בעיכוב של כחצי שנה צפוי היום שר האוצר משה כחלון להציג בישיבת הממשלה את המלצותיה הסופיות של ועדת שטרום שהוקמה במטרה לבחון דרכים להגברת התחרות בענף השירותים הבנקאיים. בראש הוועדה עומד הממונה על ההגבלים העסקיים לשעבר דרור שטרום והשתתפו בה נציגים ממשרד האוצר, מבנק ישראל ומרשות ההגבלים העסקיים.

 

אחת ההמלצות העיקריות היא להפריד את חברות כרטיסי האשראי מהבנקים שמחזיקים בהן. בנק הפועלים ובנק לאומי יחויבו למכור תוך שנתיים את השליטה בישראכרט ולאומי קארד. דיסקונט לא יחויב בשלב זה למכור את השליטה בחברת כאל, אך הנושא ייבחן שוב בעוד 4 שנים.

 

המלצות הוועדה צפויות לכלול גם מגבלות על הנפקת כרטיסי אשראי על ידי הבנקים. כך למשל הבנקים יחויבו להתקשר עם כל חברות כרטיסי האשראי הקיימות לצורך הנפקת כרטיסים משולבים, ולא יתאפשר לבנק להנפיק יותר מ־40% מהכרטיסים החדשים על ידי חברה אחת. בדרך זו מובטח כי כל הבנקים יעבדו עם כל חברות כרטיסי האשראי.

 

בנוסף יחויבו הבנקים לחלוק את המידע המלא על הלקוחות שלהם הונפקו כרטיסים משולבים עם חברות כרטיסי האשראי, כך שהחברות יוכלו לתת הצעות ערך נוספות ללקוחות בדמות כרטיסים חוץ־בנקאיים או הצעות אשראי.

 

אחת המחלוקות בין אנשי האוצר לבנק ישראל בוועדה היו בנוגע לסוגיית הפיקוח על חברות כרטיסי האשראי אחרי הפרדתן, כשלבסוף הוחלט להותיר את הפיקוח בידיו של בנק ישראל, בין היתר מתוך מחשבה להפוך אותן לבנקים בעתיד. במסגרת זאת גובשה שורה של הקלות שיאפשרו מתן רישיון בנקאי לחברות כרטיסי האשראי מבלי שיידרשו לעמוד בדרישות המחמירות הקיימות כיום.

 


פרסום ראשון: 12.06.16 , 20:22
yed660100