yed300250
הכי מטוקבקות
  חדשות • 27.08.2016
  הקלדנית, החברה לחיים והשופט שרצה לקבל מידע
  שופט בית־משפט השלום ננזף לאחר שביקש לקבל מידע מקלדנית בתיק העוסק בחברתו לחיים ונדון בבית־המשפט לענייני משפחה • נציב התלונות על השופטים: "הייתה זו פנייה פסולה, והשופט עצמו מכיר בכך כי שגה"
  טובה צימוקי

  נזיפה לשופט בבית־משפט השלום במרכז הארץ, לאחר שביקש להיעזר בקלדנית כדי לברר האם ניתנה החלטה בתיק של חברתו לחיים בבית־המשפט לענייני משפחה, שדיוניו סודיים. הבירור בתלונה האמורה התבצע על פי בקשת שרת המשפטים, איילת שקד, ונשיאת בית־המשפט העליון, מרים נאור.

   

  בהחלטתו עמד נציב התלונות על השופטים, שופט העליון בדימוס אליעזר ריבלין, על הפסול בהתנהלותו של השופט מול כללי האתיקה לשופטים, הקובעים ככלל כי שופט יימנע ממעשים שאינם הולמים את מעמדו או עלולים לפגוע בדימויה של מערכת השיפוט. כמו כן נקבע ששופט לא יפיק טובת הנאה אם במישרין ואם בעקיפין ולא יעשה שימוש במעמדו לקידום עניין שלו או של אחר.

   

  בבקשת הבירור צוין כי השופט המכהן פנה בכמה הזדמנויות לקלדנית בבית־המשפט לענייני משפחה, שאותה הכיר מעבודתה כמזכירתו לשעבר, וביקש לברר אם ניתנו החלטות בתיקים המתנהלים בעניינה של חברתו לחיים.

   

  השופט שעליו הוגשה התלונה אישר את הדבר. לדבריו, אכן שוחח עם הקלדנית כמה פעמים, אך לא ניסה להשפיע על ההליכים בתיקים, אלא פעל כבן זוגה של חברתו לחיים בניסיון לברר אם ניתנו החלטות בבקשות שהן חשובות ביותר עבורה. השופט הדגיש כי פנה לקלדנית בתום לב, שלא במסגרת תפקידו או מעמדו כשופט, אלא כמכר ותיק, בשאלה טכנית של בירור מתן החלטה, שאלה שאותה הייתה רשאית לברר חברתו לחיים ואותה ניתן היה לברר במרכז המידע, במזכירות בית־המשפט או במערכת נט המשפט.

   

  לטענתו, לא ביקש להשפיע על ההליך המשפטי, אך עתה הוא מבין ששגה והיה צריך להימנע מהצעד שנקט, ולוּ מטעם של מראית פני הדברים, והוא מצר על המקרה.

   

  בהחלטתו קבע הנציב כי אף שהשופט מצהיר שלא ביקש להשפיע על ההליך או על ההחלטות העשויות להינתן בו — הרי שהשפעה עקיפה ובלתי מכוונת עשויה להיווצר כאשר מביאים לידיעת עובד מערכת בתי־המשפט, לא כל שכן עובד המעורב בטיפול בעניינו של הליך תלוי ועומד, כי שופט מכהן מקורב לאחד מבעלי הדין. "התבונה מחייבת להביא בחשבון גם אפשרות כי העובד שאליו פנה השופט יביא מידע זה לידיעת היושב בדין, דבר העלול לפגוע בשופט הדן בתיק ולהקשות על בירור התיק. כיוון שכך, הייתה זו פנייה פסולה, שהיום גם השופט מכיר בכך ששגה בנקיטתה.”

   

  עוד מציין הנציב ריבלין כי נמסר לו שאל בית־המשפט לענייני משפחה, שבו נשמעים התיקים בדלתיים סגורות, לא יכולים לפנות מי שאינם צדדים לתיק. "התוצאה היא שיש לראות בהתנהגותו של השופט הפרה של ההנחיה כי עליו ‘להימנע ממעשים שאינם הולמים מעמדו של שופט’".

   


  פרסום ראשון: 27.08.16 , 23:42
  yed660100