ידיעות אחרונות
הכי מטוקבקות
  גיא מורד
  ממון • 13.09.2016
  ועבדת בחגיך
  האם המעסיק יכול להוציא את עובדיו לחופשה מרוכזת בחג? • מה נחשב חג? • ואיפה עובדים כרגיל? • לקראת החגים, מדריך "ידיעות אחרונות" לזכויות העובדים
  ליטל דוברוביצקי

  בימים אלו מודיעים מעסיקים רבים לעובדיהם, שיוציאו אותם לחופשה מרוכזת בחגי תשרי. האם ניתן לחייב עובד לצאת לחופשה בחג? ומה בכלל נחשב חג? באמצעות עו"ד אושרת שדה, ראשת מחלקת דיני עבודה במשרד חיות גרינברג, גיבש "ממון" מדריך לזכויות העובדים בחגים.

   

  מה נחשב לימי חג בישראל?

   

  לעובדים יהודים יש 9 ימי חג בשנה: 2 ימי ראש השנה, יום כיפור, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, שבועות ויום העצמאות. עובד לא יהודי זכאי לקבל במקומם ימי חג לפי דתו, ואילו היעדרותו בימי חג יהודיים תיזקף על חשבון ימי החופשה השנתית.

   

  האם מותר לחייב עובד לצאת לחופשה מרוכזת בחול המועד?

   

   

   

  עו"ד אושרת שדה
  עו"ד אושרת שדה

   

   

  ניתן לקבוע, שבערבי החג ו/או בחול המועד הארגון ייסגר ועובדיו יהיו בחופשה שנתית מרוכזת, אך יש להודיע על כך 14 ימים מראש, אם זו חופשה בת 7 ימים ויותר, ולוודא שלעובדים יש מספיק ימי חופשה צבורים לניצול. אם לעובד אין מספיק ימים צבורים, לא ניתן לחייבו בחופשה מרוכזת. מאחר שימים אלה אינם בתשלום, נדרשת הסכמה שלו בכתב לקחת חופשה על חשבון ימי חופשה עתידיים, ולחלופין, הסכמה לחופשה ללא תשלום (חל"ת). אם עובד הוצא לחל"ת ללא הסכמתו, המעסיק יהיה חייב לשלם לו על ימים אלו, על אף שהעובד לא עבד בהם.

   

  כמה שעות צריך לעבוד בערב חג, ומה התשלום על כך?

   

  בארגון שבו עובדים 6 ימים בשבוע, ערב החג יהיה באורך 7 שעות. אם עובדים 5 ימים בשבוע, מדובר על 8 שעות בתשלום של 9, או 7 שעות בתשלום של 8. בערב יום כיפור עובדים 6 שעות בתשלום מלא. בארגון בו חל הסכם קיבוצי ענפי/צו הרחבה ענפי/הסכם קיבוצי מיוחד/הסכם אישי/נוהג הקובע לעניין הוראה מיטיבה עם העובדים, נוהגים לפיו.

   

  האם ניתן לדרוש מעובדים לעבוד במהלך החג?

   

  לפי החוק, העסקת עובדים בימי המנוחה השבועית והחגים אסורה, אלא אם ניתן למעסיק היתר מיוחד משר התמ"ת. אסור לו לכפות עבודה על עובד שמסרב לעבוד בחג מטעמי דת, אלא אם זו עבודה כמו ביטחון המדינה או שלום הציבור.

   

  מהו אורכו של יום העבודה בחול המועד?

   

  ימי חול המועד הם ימי עבודה רגילים. יש הסכמים קיבוציים, הקובעים בהם יום עבודה מקוצר, וארגון שעליו חל הסכם כזה חייב לנהוג לפיו. אם יש נוהג לעבוד בימים אלו פחות שעות מימים רגילים, המעסיק חייב להמשיך בו.

   

  חופשה בערב חג נחשבת ליום חופש מלא? והאם ניתן לצבור ימי חופשה ל"גשר" בין החגים?

   

  חופשה בערב חג/חול המועד דינה כיום חופש מלא, ולא משנה כמה שעות עבודה היה העובד אמור לעבוד באותו יום. זאת, אלא אם חל בארגון הסכם קיבוצי ענפי/מיוחד, צו הרחבה ענפי, הסכם עבודה או נוהג הקובע אחרת. ימי חג אינם נספרים על חשבון ימי החופשה השנתית ולא ינוכו ממכסת העובד. אם עובד יוצא לחופשה שנתית ובמהלכה חל יום חג, אין להוריד ממכסתו את היום הזה.

   

  בתקופת החגים ניתן ליטול מעט ימי חופשה בתיאום עם המעסיק, לחברם לימי החג, וכך ליהנות מרצף חופשה ארוך.

   

  האם המעסיקים חייבים לתת שי לחג?

   

  החוק לא מחייב אותו לתת לעובדיו מתנה לחגים, וההחלטה נתונה לשיקול דעתו. עם זאת, אם מעסיק נהג לאורך תקופה לתת לעובדיו מתנה לחג, יש להמשיך לעשות זאת. לדברי עו"ד שדה, יש הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה המחייבים אותו לתת מתנה לחג. לפי פקודת מס ההכנסה מדובר בטובת הנאה החייבת במס, ועל כן יש לזקוף לעובד את שוויה.

   

  lital-do@yedioth.co.il

   

   


  פרסום ראשון: 13.09.16 , 20:40