ידיעות אחרונות
הכי מטוקבקות
  איור: גיא מורד
  ממון • 22.11.2016
  טובת הילד
  "ויתרתי לאבא של בתי על מזונות בתמורה לזה שיסכים לראות אותה. זה חוקי?" • "פיטרו אותי, מותר לי לפתוח את תוכנית החיסכון של הילד?" • אתם שואלים, המומחים לדיני משפחה עונים
  ליטל דוברוביצקי

  להיות הורים זה תפקיד לכל החיים. מה קורה במצבים שבהם האינטרס של ההורים מנוגד לזה של ילדיהם, ואילו חובות יש להורים כלפיהם? מומחים לדיני משפחה משיבים לשאלות הקוראים.

   

  בן זוגי לשעבר לא משלם מזונות וניתק קשר עם הילדים. האם עדיין הוא נחשב לאפוטרופוס שלהם? ואם כן - כיצד ניתן לבטל זאת?

   

  עו"ד ליהיא בן מנחם-בורנשטיין
  עו"ד ליהיא בן מנחם-בורנשטיין

   

  עו"ד ליהיא (בן מנחם) בורשטיין ועו"ד שרה בן מנחם, ממשרד עו"ד בן מנחם, ארטמן, בורשטיין ושות' מסבירות: "חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע שהורי הקטין הם האפוטרופוסים הטבעיים שלו, ורשאים לעשות פעולות משפטיות בשמו ולהחליט עבורו כל החלטה שהיא (למעט פעולות כלכליות משמעותיות: אז יש להורים צורך בקבלת אישורו של ביהמ"ש לענייני משפחה).

   

  "רק בית המשפט יכול לקבוע ולמנות אפוטרופוס אחר לקטין מהוריו, או לשלול אפוטרופסות מהורה מסוים ומינוי אחר במקומו וכו'. ברור שהחלטת בית המשפט לשלול אפוטרופסות מהורה טבעי ו/או מינוי אפוטרופוס זר לקטין הינה קיצונית וחריגה. בית המשפט יעשה כן רק משימצא שהדבר נחוץ והינו לטובת הקטין".

   

  עו"ד שירלי שי, ממשרד עו"ד שי־להב, מוסיפה: "האפוטרופסות אינה פוקעת גם במקרים כמו ניתוק קשר או אי־עמידה בתשלום המזונות או בחיובים נוספים. באחד מפסקי הדין הורה ביהמ"ש על השעיה לזמן בלתי קצוב של אפוטרופסותו של אב על בתו הקטינה, עימה לא הסכים לעמוד בקשר. חשוב לסייג ולומר כי מדובר במקרה בעל נסיבות קיצוניות, בהן האב מעולם לא שימש בפועל כהורה, וחרף ניסיונות בלתי פוסקים של האם, שירותי הרווחה ובית המשפט לא הסכים לקיים כל קשר עם הבת. במקרה אחר קבע ביהמ"ש כי העדר קשר אינו עילה לקבלת אפוטרופסות בלעדית".

   

  פתחנו תוכנית חיסכון על שם בתנו שנולדה לפני 16 שנה. התוכנית בחשבון שלנו, והצטברו בה כ־100 אלף שקל. בעלי הפך למובטל ואנו זקוקים לכסף. בתי מתנגדת.

   

  עוה"ד ליהיא (בן מנחם) בורשטיין ושרה בן מנחם מסבירות: "צריך קודם כל לבחון את נוסח הוראות טפסי פתיחת תוכנית החיסכון לקטינה, עליו חתמו ההורים כשפתחו את החשבון, בכדי לפעול בהתאם.

   

  "בהנחה שתוכנית החיסכון ניתנת לפידיון רק עם הגיע הקטינה לגיל 18, הרי שלפי הוראות חוק המתנה ופסיקת בתי המשפט לכאורה מדובר בכספי מתנה שהסתיימה לטובת הקטינה, ומשכך לא ניתן למשוך את הכספים. עם זאת, ניתן למשוך את הכספים במידה שיוכח כי ישנו הכרח כלכלי לשם שימוש התא המשפחתי ועל מנת לזון בין היתר את הילדה. עניין זה מסור לשיקול דעתו של בית המשפט. במקרה שבו הוכחה הרעה ניכרת במצבו הכלכלי של ההורה שהפך למובטל, בסמכות בית המשפט לקבוע שניתן למשוך את הכספים ולעשות בהם שימוש לצורכי המשפחה.

   

  "בית המשפט בוחן ובודק אם ההורים מעוניינים לרוקן את חשבונות ילדיהם תוך מציאת צידוקים שונים - שזו גישה שיש לצמצם ולמגר ככל האפשר. בית המשפט לא יתיר זאת ויגן על האינטרסים של הקטין, ומאידך יבחן ויתחשב בצורכי המשפחה כאשר הוא משוכנע כי כוונתם האמיתית של ההורים היא להיטיב עם ילדיהם".

   

  הבאתי ילדה כתוצאה מרומן קצר. הגבר לא בקשר עם הילדה. חתמתי איתו על הסכם שמוותר לו על מזונות "בתמורה" לכך שיראה את הילדה. האם אני יכולה לוותר על מזונותיה בשמה?

   

  עו"ד מיכאל גבור
  עו"ד מיכאל גבור

   

  עו"ד מיכאל גבור ממשרד מיכאל גבור ושות' משיב: "חד־משמעית לא. לקטין עומדת זכות עצמאית לתבוע מזונות מן ההורה אשר מחויב על פי דין לספק את צרכיו השונים. עליהם נמנים הוצאות כלכלה שוטפת, קורת גג מעל לראשו, תשלומים בגין חינוך, חוגים ובריאות.

   

  "ההסכם שלך מול האבא אינו מחייב את הילדה, ומזונותיה אינם מתבטלים לאור קיומם או אי־קיומם של הסדרי ראייה בינו לבינה, או כל הסכם ביניכם. בתי המשפט פסקו לא אחת כי הורות אינה תוכנית כבקשתך, בה הורה רשאי לבחור מה מתאים לו לבצע מבחינה הורית. עליו לבצע את כלל החיובים המוטלים עליו כהורה, לרבות תשלום מזונות.

   

  "ואכן, עמדה זו התקבלה על ידי בית המשפט העליון לאחרונה, שקבע כי 'אחריות הורית אינה 'תוכנית כבקשתך', לא כאותו סלט פירות שהבוחר יבחר לו דובדבן והאחר פלחי תפוח...'. גם בפסק דין זה 'ויתרה' האם על מזונות הבת לצורך קיומו של קשר בינה לבין אביה, וביהמ"ש העליון חזר וקבע כי אין כל תוקף לוויתור על מזונות בשם קטין, וכי ייתכן כי הסכמה זו אפשר שתהיה בניגוד לתקנת הציבור".

   

  מה כוללות החובות ההוריות?

   

  עוה"ד שירלי שי ואלינה פינקלשטיין־להב מפרטות: "ההורים רשאים לקבל החלטות הנוגעות לילדיהם, לרבות ההחלטה על מקום מגוריהם, ומוסמכים לייצגם. חוק העונשין הישראלי קובע שהורה, או מי שעליו אחריות על קטין, מחויב לספק את צורכי מחייתו, לרבות בגדים ומזון, לדאוג לבריאותו ולמנוע התעללות בו או חבלה בגופו. חשוב להבין שאין הבדל בחובות ובזכויות של הורים בהיותם אפוטרופסים טבעיים של ילדיהם, בין אם הם מגדלים את הילדים יחד ובין אם גרים בנפרד. במקרה של מחלוקת בין ההורים הנוגעת לילדים, תכריע הערכאה המשפטית המוסמכת".

   

  עו"ד שרה בן־מנחם מוסיפה: "חובת ההורים לנהל ולשמור על נכסי הקטין (קטין שהינו בעל רכוש משלו, למשל ירושה), וחובתם לייצג את כל האינטרסים שלו". עו"ד גבור מציין כי "במקרה של גירושים או פרידת ההורים, חובתם כלפי ילדיהם אינה מסתיימת. לשם כך קיימת בישראל חובת תשלום מזונות. יצוין, כי עם התבגרותו של הילד מועתקות החובות מההורים אל ילדם, כך שאם חלילה הורה מבוגר מוצא את עצמו חסר כל, והוא נזקק נניח לטיפול רפואי או לדיור מוגן, יכול ביהמ"ש לחייב את הילד במזונותיו ובתמיכה כלכלית בהורה".

   

  האם לילד יש מעמד משפטי במקרה שהוריו פועלים בניגוד לעמדתו בעניין שעתיד להשפיע על חייו?

   

  עו"ד ליהיא (בן־מנחם) בורשטיין מציינת כי "לקטין יש מעמד משפטי אם הוריו פועלים בניגוד לטובתו או לעמדתו בעניין מסוים, או באופן כללי שעתיד להשפיע על חייו. בית המשפט מוסמך למנות לקטין אפוטרופוס לדין שייצג את ענייניו מול הוריו בפני בית המשפט, כמו גם לשמוע את הקטין עצמו. כך, למשל, במקרה שעלול להיווצר ניגוד אינטרסים בין הקטין להוריו (ענייני רכוש)". עו"ד שי מוסיפה כי "זכותו של ילד להביע את עמדתו בכל עניין הנוגע לו, בהתאם לגילו ולבגרותו. זה אף הוכר במסגרת האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, שאושררה על ידי מדינת ישראל".

   

  lital-do@yedioth.co.il

   


  פרסום ראשון: 22.11.16 , 20:25