yed300250
הכי מטוקבקות
  בית שניזוק בעיר
  ממון • 26.11.2016
  שאלות ותשובות
  מי זכאי לפיצויים ואיך זה עובד?
  גד ליאור

  הנזקים שנגרמו בשבוע שעבר עקב השריפות האחרונות הם רבים ומגוונים, כמו נזקים פרטיים לבתים ולתכולתם (יותר מ־1,000), למכוניות ולבתי עסק וכן נזקים לרכוש ציבורי כמו מוסדות, תשתיות, רמזורים ותאורה. בנוסף לכך נגרמו הפסדים עקב היעדרות מעבודה, דחיית תשלומי מס ועוד.

   

   

  אז מה אמורים לעשות מי שרכושם נפגע בשריפות האחרונות? איך מתבצעים ההליכים וכמה זמן זה לוקח? לפניכם תשובות לשאלות בנושא.

   

  חברות הביטוח פטורות מכל פיצוי כי השריפות יוגדרו כנראה כזנקי פעולות איבה. האם זה טוב למי שרכושו נפגע?

   

  למי שלא ביטח את דירתו ואת רכושו — בהחלט כן. למי שביטח באופן פרטי — ממש לא. הסיבה: המדינה תפצה רק על המבנה, על ביגוד ועל מכשירי חשמל וריהוט. על כל שאר הציוד, לרוב דברי ערך, כמו תכשיטים, דברי אמנות, כלי נגינה וכדומה, לא יינתן שום פיצוי, גם אם האזרחים ביטחו רכוש זה בביטוח פרטי בחברת ביטוח. הן פטורות מתשלום במקרים המוכרים כאירועי טרור. אם בניגוד לצפוי, גל השריפות לא יוגדר כאירוע טרור – רק חברות הביטוח יפצו, ורק את מי שעשה ביטוח באופן פרטי.

   

  מתי ישולם הפיצוי ויתחילו העבודות?

   

  צוותים מתוגברים של מס רכוש יגיעו למאות הדירות, העסקים והאתרים שניזוקו כדי למלא טפסים. הם ימולאו גם כשיש נזקים קטנים של אלפי שקלים, כמו ארון בגדים שנשרף. לפי הבטחת שר האוצר ומנהל רשות המסים, כבר בימים הקרובים יתבצע תשלום ראשון של פיצוי על החשבון, כדי שאזרחים יוכלו להצטייד בביגוד ובמזון. גם עבודות התיקון יתחילו ממש בימים הקרובים.

   

  האם כל הניזוקים יזכו לפיצוי ממס רכוש?

   

  המדינה מפצה באופן חלקי בלבד על נזקי רכוש, בעוד שנזק שנגרם למבנה מכוסה כולו.

   

  האם יש אפשרות שהנזקים ישולמו במלואם?

   

  בעקבות מלחמת המפרץ הוחלט לאמץ שיטה שלפיה כל אזרח יכול לבטח את רכושו בערכו המלא. כשהרכוש נפגע בפעילות מלחמתית, יכול האזרח, תמורת סכום לא גבוה (פרמיה של 0.3% מערך הרכוש הנוסף) שישלם מדי שנה, לזכות במלוא הפיצוי. בפועל, אזרחים מעטים בלבד ביטחו את רכושם כלפי המדינה. הרוב עשו כן מול חברות ביטוח — וכעת מתברר להם שהפסידו כסף גדול.

   

  אז מה עליי לעשות כשנגרם נזק לביתי או לרכושי?

   

  מיד אחרי אישור המשטרה לחזור לבית שנפגע, יש לדווח על הנזק לרשות המסים, ואנשי מחלקת פיצויי פעולות איבה יגיעו, בלוויית שמאים ומהנדסים. הצוותים יעברו בין הדירות, העסקים והמשרדים שנפגעו, יסבירו לניזוקים מה הן זכויותיהם וינחו אותם כיצד למלא את טופסי התביעה.

   

  כיצד אקבל פיצוי אם רכושי נפגע?

   

  עובדי קרן הפיצויים במס רכוש, בסיוע אנשי מקצוע — כמו זגגים, שרברבים ומהנדסים — יגיעו אל האזרחים שביתם נפגע. השמאות שיערכו תסייע לקביעת הפיצוי הדרוש לשיקום הנזק, בסיוע בעלי מקצוע שבוחר הניזוק. במקרים שבהם הניזוק אינו מסוגל לטפל בשיקום הנזק או מעוניין שהשיקום יבוצע על ידי המדינה, הוא ייעשה על ידי חברות משכנות הפועלות מטעם מס רכוש.

   

  איך מפצים על נזק לחפצי בית?

   

  לפי חוק מבוטחים חפציו הביתיים של כל תושב, המצויים בדירת מגוריו, בפני נזקי מלחמה ופעולות איבה. פיצוי על חפצי בית מתבצע לפי מחירון של סוגי החפצים וגודל המשפחה. בכל מקרה, אין זכאות לפיצוי בגין אובדן כסף מזומן והמחאות, תכשיטים וחפצי אמנות שנפגעו באירוע.

   

  שווי הפיצוי בגין חפצי הבית שנפגעו ייקבע לפי שווי התיקון. אם לדעת מנהל מס רכוש החפץ לא ניתן לתיקון, הפיצוי יהיה בהתאם לשוויו של חפץ ביתי דומה חדש במקומו, לפי רשימת מחירים של מס רכוש. למשל, מי שארון קיר יקר במיוחד ניזוק בביתו, יקבל פיצוי רק בהתאם למחירו של ארון קיר ממוצע בחנות. אם רכש לאמבטיה, למשל, אריחים איטלקיים יקרים, הרי שיפוצה רק על פי הסטנדרטים המקובלים בחדרי אמבטיה בארץ.

   

  מה לגבי נזקים למכוניות?

   

  בעלי מכוניות שניזוקו יפנו לעובדי מחלקת הפיצויים לאומדן הנזק ויופנו למוסך שיבחרו, אחרי אישור השמאי.

   

  האם יש פיצוי על נזק לרכוש של עוברי אורח?

   

  מי שגר, למשל, בתל־אביב, ורכבו נפגע בשריפה כשהיה בחיפה (או שניזוקו חפצים אישיים שהיו עימו) — יכול לפנות לאנשי מחלקת הפיצויים. אם יוכח שאכן הנזקים נגרמו מהשריפה, הוא יזוכה.

   

  כיצד מפצים על נזקים בעסק?

   

  כיסוי הנזקים של ציוד עסקי שנפגע הוא בהתאם לשווי השוק (שווי ממוכר מרצון לקונה מרצון בשוק החופשי), במצבו לפני הפגיעה. לגבי מלאי, הינכם זכאים לפיצוי בהתאם לשווי עלות המלאי שנפגע (ללא מע"מ). גם כאן, אין זכאות לפיצוי בגין אובדן כסף מזומן והמחאות שנפגעו בשריפה.

   

  האם יש פיצוי על היעדרות מהעבודה?

   

  שר האוצר יחליט, לצד אישור ועדת הכספים, בעניין נזקים עקיפים אלה.

   

  ומה לגבי אובדן הכנסות בתקופה הקרובה של בתי עסק שניזוקו?

   

  בעלי העסק יפוצו, בחלקם, לפי קריטריונים של רשות המסים. בנוסף, ייתכן שרשות המסים תאפשר דחייה של תשלומי מס שנועדו ל־15 בדצמבר.

   

  לאן עליי לפנות בשאלות בנושא מס רכוש?

   

  הטלפון ברשות המסים להודעות על נזק לרכוש מהשריפות: 4954*

   


  פרסום ראשון: 26.11.16 , 20:38
  yed660100