yed300250
הכי מטוקבקות
  גיא מורד
  ממון • 06.12.2016
  משטרה שלום
  הוזמנתם לחקירה כחשודים או עדים באירוע שנחשד כפלילי • מה לעשות? • וממה כדאי להיזהר? מדריך
  ליטל דוברוביצקי

  זה יכול לקרות לכולם: אדם מוזמן למשטרה כחשוד או עד באירוע שנחשד כפלילי. מהן זכויותיו וממה כדאי להיזהר? באמצעות עו"ד אופיר סטרשנוב, מומחה למשפט פלילי וצווארון לבן ושותף במשרד כהן סטרשנוב לונדון, "ממון" גיבש מדריך בנושא.

   

  זומנתי לחקירה לגבי אירוע שבו הייתי מעורב. מהן זכויותיי?

   

  תחילה עליך לברר מה מעמדך המשפטי, ואם זומנת כחשוד או כעד. לרוב, מידע זה לא יימסר לך מראש, ותדע רק בתחילת החקירה. אם אתה חשוד, על החוקר להזהירך בדבר החשדות נגדך, לפרט את סוג העבירה המיוחס לך ולהחתים אותך על נוסח האזהרה. אם חשוד לא מוזהר ייתכן שדבריו לא יהיו קבילים בביהמ"ש.

   

  כחשוד יש לך שתי זכויות: זכות השתיקה, והזכות להיוועץ בעורך דין. ברוב המקרים החוקר אף מחויב להשהות את החקירה לזמן סביר עד בוא עורך הדין; כעד, עליך לשתף פעולה עם החוקר, ואין לך זכות לשתוק או לעצור את גביית העדות עד להיוועצות בעורך דין. אם במהלך עדותו יתברר לחוקר שייתכן שהאדם מעורב, עליו לעצור את החקירה ולהזהירו שהוא הופך לחשוד באופן רשמי, ושיש לו זכות השתיקה וזכות ההיוועצות.

   

  עו"ד אופיר סטרשנוב
  עו"ד אופיר סטרשנוב

   

   

  נחקרתי כחשוד ואני רוצה למנוע את פרסום שמי. זה אפשרי?

   

  למעט במקרים חריגים, חל איסור פרסום אוטומטי על שם חשוד ל־48 שעות מרגע חקירתו, ואם הוא מובא לדיון מעצר, האיסור חל עד סוף הדיון. רוצה להמשיכו מעבר לכך? ניתן לפנות לביהמ"ש בבקשה להמשיך את איסור הפרסום. אם לא תוגש בקשה כזו, ניתן יהיה לפרסמו. עם זאת, לאור כלל פומביות הדיון, ממעטים בתי המשפט לתת צווי איסור פרסום על שמות חשודים, ונדרש נימוק רציני.

   

  נפתח נגדי תיק בחשד לעבירה פלילית. מה זה אומר? יש לי רישום פלילי? מה אני יכול לעשות?

   

  המונח "רישום פלילי" מכוון למקרה שבו אדם הורשע בביהמ"ש בביצוע עבירה, והדבר בא לידי ביטוי בגיליון ההרשעות הקודמות שלו, המוחזק ומנוהל במשטרה. לרישום כזה השלכה רבה על חייו – הוא חשוף לעיון גופים רבים, ומגביל את יכולתו לעסוק בתחומים שונים (עריכת דין, ראיית חשבון ועוד), ולקבל רישיון נשק, אשרה לארצות מסוימות ועוד.

   

  אם אדם נחקר כחשוד בעבירה – וטרם הוגש כתב אישום והוא טרם הורשע – נפתח רישום במשטרה שעומד נגדו תיק פתוח. רישום כזה הוא משטרתי־פנימי, לא חשוף לעיונם של רבים, ואין לו השלכה מעשית רבה על חייו של אדם. כל עוד לא הורשע אדם בבימ"ש, ואף אם יש לו תיקים פתוחים רבים, הוא זכאי ל"תעודת יושר" – אישור משטרתי שאין לו הרשעות קודמות.

   

  התביעה הציעה לי לסיים את התיק בהסדר טיעון. מה זה אומר?

   

  זה מצב שבו התביעה והנאשם מסכימים על דרך סיום התיק הפלילי. לרוב, הנאשם מסכים להודות בביהמ"ש, ולהיות מורשע בעבירה כלשהי, ויש הסכמה עם התביעה באשר לעונש שביהמ"ש יתבקש להטיל עליו. על שני הצדדים להתייצב בביהמ"ש, להציג את ההסדר, ולקבל אישור לתוכנו, הכולל לרוב הרשעת הנאשם וענישה מוסכמת. בית המשפט אינו מחויב להסדר הטיעון שכרתו הצדדים, ויכול להטיל גם עונש החורג מזה שהוסכם.

   

  הוגש נגדי כתב אישום בגין גניבה/איומים/תקיפה. ניתן לסיים את ההליך ללא הרשעה פלילית?

   

  ככלל, אם קבע ביהמ"ש שאדם ביצע עבירה פלילית, עליו להרשיעו ולהטיל עליו עונש לפי שיקול דעתו. ההרשעה עצמה לא מהווה עונש, אף שיש לה השלכות קשות על אדם נורמטיבי. במקרים נדירים, ולרוב בעבירות קלות – אם אין הלימה בין העבירה לנזק שייגרם לנאשם מעצם ההרשעה – רשאי ביהמ"ש לקבוע שהנאשם ביצע את העבירה, אך לא להרשיעו, ולתת לו עונש קל (שעות לתועלת הציבור, פיקוח שירות מבחן, התחייבות להימנע מביצוע עבירה). ההליך קרוי גם אי־הרשעה או ללא הרשעה. המשמעות היא שהוא ביצע את העבירה, אך נחסכו ממנו השלכות של רישום פלילי.

   

  ביהמ"ש גזר עליי עונש של 100 שעות לתועלת הציבור. מה זה?

   

  עונש הנמדד בשעות תרומה לקהילה (לרוב 60־200), במקום ובתנאים ששירות המבחן יקבע וביהמ"ש יאשר. זאת בשונה מעבודות שירות, שפירושו תחליף למאסר. משכו נמדד בחודשים (עד 6), והוא מבוצע מדי יום בשעות העבודה המקובלות, במקום ובתנאים שקבע הממונה על עבודות השירות בשירות בתי הסוהר.

   

  הפרקליטות הודיעה לי שהתיק שבו נחקרתי נסגר מחוסר ראיות. נותר לי רישום פלילי?

   

  תחת "המרשם הפלילי", שומרת המשטרה את נתוני תיקים אלו: רישום הרשעות קודמות – תיקים שנגמרו בהרשעה בביהמ"ש; רישום תיקים פתוחים (נקראים גם מב"ד, ממתין בירור דין) – תיקים שנפתחו במשטרה נגד אדם וטרם הוגש כתב אישום או שטרם נסגרו; ורישום תיקים סגורים – כל התיקים שנפתחו במשטרה נגד אדם, ונסגרו בלי שהוגש כתב אישום (רק תיקים שנסגרו בשל "חוסר אשמה" נמחקים מכל רישום). לפיכך, תיק שנסגר מ"חוסר ראיות", יתועד במרשם התיקים הסגורים, שהוא כאמור פנימי.

   

  מותר להקליט שיחה עם הבוס?

   

  כל הקלטת שיחה שאינך צד לה היא האזנת סתר אסורה בחוק. בארץ, בשונה ממקומות אחרים, מותר להקליט שיחה שאתה אחד הצדדים לה.

   

  המשטרה חקרה עובד שלי והחרימה לו את הסלולרי, ששייך לי. מותר לה? איך ניתן לקבלו חזרה?

   

  לשוטר מותר לתפוס חפץ אם יש יסוד סביר להניח שבחפץ נעברה עבירה, או שהוא עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה, בין אם החפץ מצוי אצל חשוד או אדם אחר, אף אם אינו מעורב בעבירה. מי שטוען לזכות בחפץ יכול לבקש מביהמ"ש שיוחזר לו, ושם יחליטו לפי הטענות.

   

  lital-do@yedioth.co.il

   

   


  פרסום ראשון: 06.12.16 , 21:21
  yed660100