yed300250
הכי מטוקבקות
  יפה בן דוד
  חדשות • 22.12.2016
  מזכ"לית הסתדרות המורים: יפה בן דוד
  תמר טרבלסי חדד | כתבתנו לענייני חינוך

  יפה בן דוד נבחרה למזכ"לית החדשה של הסתדרות המורים לאחר התפטרותו של המזכ"ל הקודם, יוסי וסרמן, בעקבות הגשת כתב אישום נגדו. היא האישה הראשונה שתכהן בתפקיד.

   

  בן דוד כיהנה עד היום כיו"ר סניף קריית־גת וכסמנכ"לית הסתדרות המורים. היא נבחרה לאחרונה לתפקיד יו"ר סיעת אמ"י לאחר שוסרמן הודיע על פרישתו, ואתמול נבחרה בבחירות שהתקיימו בקרב צירי ועידת הסתדרות המורים. במאי הקרוב יתקיימו בחירות כלליות להסתדרות המורים, ובמהלכן ייבחר המזכ"ל הקבוע.

   

  בנאומה הראשון אמרה בן דוד כי אם לא יוסדר הטיפול בהלנת השכר של אלפי מורים ומחנכים שמקבלים מאז פתיחת שנת הלימודים שכר חלקי או שלא קיבלו כלל את שכרם — תושבת כל מערכת החינוך במדינה ללא התראה נוספת.

   

  "זכותו של כל עובד הוראה לתשלום שכרו המלא ולהבטחת קיומו בכבוד אינה נופלת מזכותם של שאר אזרחי ישראל השולחים את ילדיהם לבתי־הספר", אמרה.

   

  יו"ר האופוזיציה בהסתדרות המורים, גילה קליין, שתתמודד על ראשות הארגון בבחירות שיתקיימו במאי, אמרה כי תמשיך להוות אופוזיציה לוחמת משום שהמזכ"לית הנבחרת באה מבית מדרשו של וסרמן.

   


  פרסום ראשון: 22.12.16 , 23:07
  yed660100