yed300250
הכי מטוקבקות
  ממון • 27.12.2016
  זוכי מחיר למשתכן בראשל"צ: רק הקבלן ירוויח
  עופר פטרסבורג וגד ליאור

  החוזה עם הדיירים בפרויקט מחיר למשתכן בראשל"צ מאפשר לקבלן להרוויח מהדחת זוכים בהגרלה וממכירת דירתם. כך טוען בא כוחם של כ־150 זוכים בפרויקט. הזוכים פנו לאחרונה לעו"ד עמנואל יוזוק ממשרד יוזוק־מלכין־אשל כדי שיבחן את החוזה עקב אי־בהירויות בניסוחים.

   

  לדברי עו"ד יוזוק, הוא ניסה להגיע למו"מ עם משרד השיכון האחראי על החוזים, אך לא זכה לשיתוף פעולה. לדבריו, הזוכים בהגרלה אמורים לבחור בסד זמן מצומצם של כשבוע, ואם יאחרו - ינשרו מההגרלה. לדבריו, הפגם העיקרי בהסכם הוא נספח התשלומים: יש אפשרות סבירה שהדיירים ייאלצו לשלם בעת ובעונה אחת גם שכר דירה וגם החזר משכנתה גבוה. כיוון שאלה אוכלוסיות המשתכרות ברובן שכר נמוך, זהו תרחיש קשה שעלול להתפוצץ בפני יוזמי מחיר למשתכן.

   

  פגם נוסף: במקרה של הפרת ההסכם עומדת לקבלן הזכות למכור את הדירה לאדם אחר ולחלט ולקזז גם את הפיצוי המוסכם וסכומים גבוהים נוספים בגין "נזקים" שנגרמו לו עקב ההפרה ומכירת הדירה לצד שלישי. לדברי עו"ד יוזוק, הקבלן יכול אפילו להרוויח מהדחת זוכים ולהחליפם ברוכשים חדשים.

   

  זאת ועוד: הקבלן יכול שלא לחתום על מסמכי הבנק למי שזכאי לקבל משכנתה, אלא רק בנוסח שייראה טוב בעיניו. עו"ד יוזוק אומר כי סעיף זה מאפשר לקבלן "לזרוק" כל זוכה בהגרלה מהפרויקט בתירוץ שמסמכי הבנק אינם נראים לו.

   

  משרד הבינוי והשיכון מסר בתגובה: "הפרויקט הזה מבוקש, ולראיה – מספר הרוכשים הרב לעומת מיעוט הביטולים. המשרד מוודא את התאמת החוזים להנחיות מחיר למשתכן, בכפוף לחוקי המכר. כשעולות טענות הן נבדקות ומטופלות. המשרד בדק את הטענות וערך שינויים בחוזה המכר ובהצגת המפרטים באתר הקבלן".

   

  עוד הקלות לנכים

   

  שר האוצר משה כחלון ושר הבינוי והשיכון יואב גלנט הרחיבו את מעגל הנכים הזכאים לקבל אישור השתתפות במחיר למשתכן. בחודש הקרוב יוכלו נכים חסרי דירה בני 21־53 להירשם כזכאים. קבוצות הזכאים החדשות: נפגעי פעולות איבה %05 ויותר, נכים %05 ויותר הזכאים לקצבת ניידות, ונכי משרד הביטחון של %05.

   


  פרסום ראשון: 27.12.16 , 21:30
  yed660100