yed300250
יובל חן יובל חן
ממון • 04.01.2017
דן אנד ברדסטריט: בשנת 2016 הייתה עלייה במספר העסקים שנסגרו, ב־2017 יעלה הסיכון
גד ליאור

"ב־2017 תעלה רמת הסיכון במשק". כך מעריכים בדן אנד ברדסטריט, שפירסמה אתמול את הדוח המסכם ל־2016, שבה נפתחו יותר עסקים חדשים מאשר נסגרו. עם זאת, הייתה עלייה במספר העסקים שנסגרו לעומת השנה הקודמת.

 

מהנתונים עולה כי מספר העסקים הפעילים בישראל בתום 2016 היה 560 אלף. ב־2016 נפתחו כ־55,300 עסקים, עלייה של כ־4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. נסגרו כ־43,500 עסקים, עלייה של 2.35% לעומת התקופה המקבילה, כך שתוספת העסקים למשק בשנה זו עמדה על 11,800 עסקים, כ־2% מסך העסקים הפעילים.

 

צח ברקי, סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף כלכלה מידע ומחקר בדן אנד ברדסטריט: "אנחנו מבחינים בארבע השנים האחרונות בעלייה בתוספת השנתית של עסקים למשק, בעיקר בענפי המסחר והשירותים. מהמחצית השנייה של 2016 הייתה התרחבות מסוימת בתעשייה, בהיקפי יצוא סחורות והשקעות, אך לא ברור אם זו תחילת מגמה ארוכת טווח או השקעות למטרת תחזוקה והתייעלות".

 

מניתוח תוספת העסקים לפי מגזר כלכלי ניתן להבחין בחולשה מתמשכת בענפי התעשייה והחקלאות. עיקר תוספת העסקים היא בענפי השירותים. נותני שירותים הם כ־65% מהעסקים הפעילים, אבל הם מייצרים רק 30% מהפדיון המצרפי במשק לעומת ענפי התעשייה, שהם כ־5% מהעסקים הפעילים בלבד אבל תורמים כ־23% מהפדיון המצרפי. תרומת התעשייה לפדיון המצרפי ירדה בשנים האחרונות מ־27% לכ־23%, ותוספת המפעלים לעסקים הפעילים היא שלילית בארבע השנים האחרונות.

 


פרסום ראשון: 04.01.17 , 21:01
yed660100