yed300250
הכי מטוקבקות
  ללא קרדיט
  חדשות • 06.02.2017
  חקירה בניגוד לחוקי הצבע
  פקח מרשות האוכלוסין וההגירה עקב אחרי עובדת זרה רק בגלל חזותה האסייתית, השופט זיכה את מעסיקיה • בפסק־הדין הדרמטי הסביר: "אדם זכאי להסתובב בחופשיות בלי להיות נתון לחשש שייעצר בגלל צבע עורו"
  תלם יהב | כתבנו לענייני רווחה

  לכאורה, הכל בתיק הזה היה מושלם: מעקב, חקירה, ראיות ובסופם כתב אישום. אבל החלטה תקדימית ודרמטית של בית־הדין לעבודה הפכה את התיק הזה על פיו.

   

  תחילת הפרשה כאשר פקח של רשות האוכלוסין וההגירה ראה ברחוב בתל־אביב אישה שתוארה על ידיו כבעלת חזות אסייתית. הוא חשד מיד כי מדובר אולי בעובדת זרה לא חוקית, ופתח אחריה במעקב. "ירדתי מהרכב והתחלתי לעקוב אחריה ברחוב. הגברת נכנסה בשביל הכניסה לבניין מגורים והקישה את קוד הכניסה ללובי. נכנסתי אחריה והמתנתי יחד איתה למעלית", שיחזר את מהלך החקירה. בהמשך גילה הפקח כי מדובר בעובדת זרה שהועסקה בעבודות ניקיון, זאת על אף שהייתה לה אשרה לעבוד בתחום הסיעוד בלבד.

   

  החלטה תקדימית ודרמטית של בית הדין לעבודה- אסור לעקוב אחרי אנשים רק בשל צבע עורם ומוצאם בלי חשד סביר לביצוע עבירה. בסיום החקירה הוגש נגד בני הזוג שהעסיקו את העובדת כתב אישום בגין העסקת עובדת זרה שלא כדין.

   

  במהלך הדיון בבית־הדין לעבודה בתל־אביב שלף פרקליטם של בני הזוג, עו"ד ארז אבוהב, קלף מפתיע: הוא טען כי הפקח עקב אחרי העובדת רק בשל צבע עורה, ולפיכך מדובר במעקב לא חוקי. הפקח נשאל בעדותו האם אכן עקב אחריה בגלל מוצאה, וענה: "בהחלט".

   

  השופט דורי ספיבק מתח ביקורת על התנהלות הפקח ובצעד חסר תקדים זיכה את בני הזוג שהעסיקו את העובדת, אף שהם הודו בהעסקתה שלא כדין. בפסק הדין קבע השופט בין היתר: "החוק אינו מסמיך פקח לעקוב אחרי אדם שמסתובב לו לתומו ברחוב רק משום שיש לו חזות אסייתית... במדינת ישראל יש אזרחים לא מעטים שהם בעלי חזות אסייתית, גם זרים לא מעטים וגם תיירים. כל אלה זכאים להסתובב בחופשיות ברחובות הערים ולנוע בחופשיות בכבישי הארץ בלי להיות נתונים לחשש בלתי פוסק שמא מאן דהו עוקב אחריהם וחושד בהם שהם מעורבים בפעילות בלתי חוקית רק בשל צבע עורם וחזותם".

   

  השופט אמר כי לדעתו המדיניות צריכה להיות שאסור לפקחי משרד הפנים לעקוב אחרי אנשים שחזותם זרה, שכן זה עלול ליצור מצב של אפליה וחוסר שוויון. "אחד מעקרונות היסוד של משטר דמוקרטי הינו שרשויות אכיפת החוק פועלות כלפי הכל באופן שיוויני ומבלי ששיקולים של מוצא אתני, צבע עור או מדינת מוצא מובאים בכלל חשבון".

   

  עו"ד אבוהב אמר: "לשמחתי בית־המשפט אמר את דברו בצורה מנומקת ומובהקת. המטרה החשובה אינה מקדשת את כל האמצעים".

   


  פרסום ראשון: 06.02.17 , 23:46
  yed660100