yed300250
הכי מטוקבקות
  ממון • 20.02.2017
  מידע אישי על מתפקדי העבודה נחשף באינטרנט
  שגיא כהן

  דליפת מידע: אלפי רשומות עם מידע אישי על מתפקדי מפלגת העבודה נחשפו בפורטל של התנועה הקיבוצית (kibbutz.org.il ). קובץ אקסל המכיל שמות ופרטים אישיים של אלפי מתפקדים, כולל תעודות זהות וטלפונים, היה חשוף לעיני כל. אם הייתם מחפשים בגוגל שם של אדם המופיע ברשימה, הייתם יכולים להגיע לקובץ.

   

  הדליפה התגלתה כחלק מפעילות הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) במשרד המשפטים לניטור מידע אישי ברשת. באתר הקיבוצים התגלו ליקויי אבטחה, ובין היתר הקובץ עם המידע הפרטי.

   

  מרמו"ט נמסר כי עם הגילוי היא פעלה מול התנועה הקיבוצית כדי להסירו. במקביל החל הליך פיקוח מינהלי ובו נדרשה התנועה לחקור את האירוע ולבדוק חדירות באמצעות חברה המתמחה באבטחת מידע.

   

  "מידע אישי יצא לרשת משום שהאחראי על ההגנה עליו לא ביצע את חובותיו", אמר עו"ד אלון בכר, ראש רמו"ט. "כל אחד מהאנשים שהמידע שלהם נחשף רשאי לתבוע בגין הפגיעה בפרטיותו ולקבל פיצוי של עד 50 אלף שקל".

   

  מהתנועה הקיבוצית נמסר: "הובא לידיעתנו כי בטעות הועלה לאתר התנועה קובץ הכולל מידע אישי. הקובץ הוסר, ומיד שכרו איש מקצוע לבדיקת האתר כדי למנוע הישנות מקרים דומים. נפעל על פי הוראות הדין".

   


  פרסום ראשון: 20.02.17 , 20:48
  yed660100