yed300250
הכי מטוקבקות
  צילום : ידיעות אחרונות
  חדשות • 15.03.2017
  במקום הפחתת מסים, הגדלת השכר לחיילים
  דניאל פרידמן

  מדי יום אנו מתבשרים שהמדינה טובעת בכסף. גביית המסים עולה על המצופה ועסקת מובילאי עשויה להניב למדינה כשלושה־ארבעה מיליארד שקלים. ראש הממשלה ושר האוצר משופעים בבעיות של עשירים — מה לעשות עם הכסף, ולפי המדווח בעיתונות בראש מעייניהם עומדת הפחתת מסים.

   

  בעניין זה כדאי לשים לב לכך שהמס הגרוע והמעוות ביותר בישראל הוא המס המוטל על החיילים בשירות חובה. את גובה המס הזה ניתן להעריך על פי השכר הממוצע במשק, שהוא כיום נע בין 9,500 ל־10,000 שקלים לחודש. למעשה, ניתן להעריך שאוכלוסיית המשרתים בשירות חובה משתייכת לאותם חלקים באוכלוסייה ששכרם גבוה מהממוצע. אבל גם אם נחשב את השכר על בסיס זה, וגם אם ננכה מסכום זה את השכר הדל המשולם לחיילים ואת השווי של תנאי השירות (מזון, ביגוד ודיור), יתברר שהמס המוטל על חייל בשירות חובה של שנתיים ושמונה חודשים מסתכם ביותר מ־200 אלף שקל.

   

  המס האדיר הזה, המוטל על צעירים בישראל בראשית דרכם, הוא בלתי צודק וכרוך בעוול גדול. כידוע, אחוז המשרתים בצה"ל מבין כלל הבוגרים בכל מחזור נמצא בירידה מתמדת, ולמעשה קרוב ל־50% אינם משרתים ואינם נושאים בנטל. הדרך המעשית היחידה לצמצם, ולו באופן חלקי, את האפליה הבלתי צודקת בין המשרתים לאלה שאינם משרתים היא על ידי העלאת שכרם של החיילים בשירות חובה.

   

  צריך גם להבין שתשלום לחיילים אינו בגדר מה שמכונה "תשלומי העברה" רגילים (למשל, כאשר גובים מס מאוכלוסייה עשירה ומעבירים את פירותיו לחסרי אמצעים). זהו למעשה הפחתת מס. אם חייל בשירות חובה יקבל, נניח, תוספת של 1,000 שקלים לחודש, משמעות הדבר תהיה הפחתת המס המוטל עליו, כך שבמקום לשאת במס בסדר גודל של יותר מ־200 אלף שקלים ל־32 חודשי שירות, יוקטן המס ויעמוד על כ־170 אלף שקל. עדיין יהיה זה מס כבד ודרקוני, אך פחות מזה הרובץ עליו כיום. בעיניי הפחתת המסים הזו חייבת לזכות בעדיפות עליונה. היא החשובה, הצודקת והמועילה מכולן.

   

  לזכותו של השר כחלון ייאמר שהוא הביא להגדלה מסוימת בשכרם של החיילים בשירות חובה. דומני שזה היה הצעד המועיל והחיובי ביותר שעשה במהלך כהונתו. אולם צעד זה רחוק מלהספיק, ושכר החיילים עדיין דל ועלוב.

   

  בהקשר הזה ניתן להזכיר את התעמולה המכוערת המתנהלת כיום בשני מגזרים נגד גיוס לצה"ל. האחד, נגד שירות בנות דתיות, שלמרבה השמחה מתגייסות כיום במספרים גדלים והולכים, כולל לתפקידים קרביים. התפתחות זו מהווה לא רק תמיכה בצה"ל אלא בראש ובראשונה צעד חשוב לשוויון, לקידום נשים בכלל ונשים דתיות בפרט. הצעד המבורך הזה הוא כמובן לצנינים בעיני האגף השמרני בממסד הדתי, ולמרבה הצער נשמעו גם התבטאויות מכוערות נגד התפתחות חיובית זו. תעמולה נגד גיוס לצה"ל מתנהלת גם על ידי האגף הקיצוני במגזר החרדי ומכוונת נגד גיוס חרדים לצה"ל. ואת סימניה המכוערים ראינו רק לאחרונה.

   

  דומני שהעלאת שכרם של החיילים בשירות חובה מהווה תשובה טובה ומשכנעת ביותר לתעמולה נגד הגיוס המתנהלת בשני מגזרים אלה. לבסוף, ניתן לומר שהגדלה משמעותית של שכר החיילים היא לא רק צודקת אלא גם יעילה. היא תתרום לשימוש יעיל יותר בכוח אדם בהתאם למחירו ותתרום להגדלת הגיוס, לרבות זה של בנות דתיות ושל אברכים מהמגזר החרדי.

   


  פרסום ראשון: 15.03.17 , 23:06
  yed660100