yed300250
הכי מטוקבקות
  ממון • 26.03.2017
  עיריית רמת־גן חייבה אתכם על הוצאות של מכתב התראה? אולי אתם זכאים לקבל החזר
  ליטל דוברוביצקי

  אם עיריית ר"ג חייבה אתכם על מכתב התראה ששלחה לכם - במסגרת ניסיונותיה לגבות חוב - ייתכן שתוכלו לקבל החזר. בית המשפט לעניינים מינהליים בתל־אביב קיבל תובענה מינהלית ייצוגית שהוגשה כנגד העירייה בגין גביית יתר, ולפיכך מי שיקבל מעיריית ר"ג מכתב כזה בין ה־3 באוגוסט 2013 ל־7 באוגוסט 2016 ויחויב על המכתב ביותר מ־13.80 שקלים, יוכל לקבל החזר.

   

  השופטת יהודית שיצר קבעה כי סכומים שגבתה העירייה מנישומים עבור שליחת מכתבי התראה ממשרדי עורכי דין חיצוניים אינו סביר. מדובר בהוצאות גבייה של מכתבי התראה שנשלחו לנישומים בדואר רשום באמצעות משרדי עו"ד חיצוניים בשל אי־תשלום תשלומי חובה כמו ארנונה. נפסק שתעריפי הוצאות הגבייה שנגבו על ידי העירייה מהקבוצה המיוצגת עבור מכתבי ההתראה אינם מידתיים ביחס להוצאות הישירות שנדרשו להפקתם, ואין להוסיף עליהם את שכרם של עורכי הדין החיצוניים. לפיכך קיבל בית המשפט את התובענה הייצוגית ופסק השבה של הוצאות הגבייה בגין משלוח מכתב, כאשר בסך הכל נפסקו לכל הקבוצה כ־375 אלף שקל. נישומים שחובותיהם לעייריה שולמו יהיו זכאים להשבה כספית של סכום השבה, תוך 30 יום ממועד פנייתו של הנישום לעירייה, בדרך של מילוי הפרטים בטופס הצפוי להתפרסם באתר העירייה. היא תהיה זכאית לקזז את סכום ההשבה מחובות נישומים שטרם שילמו את חובם.

   

  מעיריית ר"ג נמסר כי היא לומדת את פסק הדין ושוקלת להגיש ערעור. את התובע, שלומי אבני, ייצג עו"ד ערן פלסר ואת עיריית ר"ג עו"ד שמואל אורן.

   


  פרסום ראשון: 26.03.17 , 20:23
  yed660100