חמישי 22 במרץ 2018
בפייסבוקבטוויטרבאינסטגרם
נגישות
ידיעות אחרונות
אלכס קולומויסקי
ממון • 04.06.2017
דיוני ועדת שטרום התנהלו בלי פרוטוקולים והקלטות
רועי ברגמן

ועדת שטרום להגברת התחרות בשירותים הבנקיים - אחת הוועדות הכלכליות החשובות שהוקמו בשנים האחרונות - התנהלה ללא פרוטוקולים מסודרים או הקלטות של דיוני הוועדה. כך התברר מבדיקה שערכה עמותת "הצלחה" לבקשת "ידיעות אחרונות", לצורך חשיפת הפרוטוקלים לפי חוק חופש המידע.

 

ועדת שטרום הוקמה על ידי שר האוצר משה כחלון ונגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, בעקבות יוזמה של כחלון לבחון את האפשרות להפריד בין חברות כרטיסי האשראי לבנקים. בראש הוועדה עמד דרור שטרום, הממונה על ההגבלים העסקיים לשעבר.

 

המלצות הוועדה הסופיות, שהוגשו לפני שנה, קבעו בין היתר כי בנק הפועלים ובנק לאומי יידרשו למכור את אחזקותיהם בחברות ישראכרט ולאומי קארד. בנוסף נקבעה שורת כללים נוספים שנועדו להגביר את התחרות, בהם הקלות על כניסת שחקנים חדשים לענף והעצמת הצרכנים על ידי שימוש בכלים מתקדמים.

 

אלא שדיוני הוועדה התנהלו תוך חילוקי דעות קשים בין אנשי בנק ישראל לבין אנשי משרד האוצר ושטרום, והביאו לדחייה ארוכה בפרסום ההמלצות. לוועדה הוגשו חוות דעת ארוכות מצד שורה של גופים, בהם שחקנים בתוך המערכת הבנקאית ומחוצה לה. יצוין כי להמלצות הוועדה השלכות כבדות על המגזר הבנקאי וכן יש להן נגיעה רבה לציבור הרחב, שאמור להיות הנהנה העיקרי ממנה. למרות כל אלה, הוועדה התנהלה ללא פרוטוקולים מסודרים ואין אפשרות לעקוב בצורה מסודרת אחרי הלך הדברים בה, מה אמרו בעלי האינטרסים השונים ומי הכתיב בסופו של דבר את ההמלצות.

 

יש לציין כי ועדות בעלות משקל חשוב כל כך שהוקמו בעבר על ידי המדינה, נהגו להתנהל בצורה מסודרת עם פרוטקולים מסודרים של הדיונים. ניתן להזכיר בהקשר זה את ועדת גרמן לחיזוק מערכת הבריאות בישראל, ולצידה גם ועדות בעלות חשיבות נמוכה יותר כמו הוועדות השונות שהוקמו בשנים האחרונות ועסקו בהסדרת שוק התקשורת והשידורים.

 

"ראוי היה שוועדות ממשלתיות העוסקות בנושאים מרכזיים ובעלי השלכה כלכלית משמעותית, ינוהלו באופן שיתעד את הדיונים המפורטים שנערכו בהן באמצעות פרוטוקולים והקלטות שיישמרו גם לאחר סיום עבודת הוועדה ויהיו נגישים לציבור", אמר אתמול עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה.

 

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "ועדת שטרום פירסמה באופן מפורט את סיכומי הדיונים והתכנים העיקריים שהוצגו בהם לרבות נושאים שהיו ונותרו במחלוקת. הציבור מוזמן לקרוא את עמדות הציבור והגופים השונים שהוצגו בפני הוועדה, את המצגות, המסמכים, ניירות העמדה, סיכומי הביניים, ההערות וההמלצות המופיעים באתר משרד האוצר".

 


פרסום ראשון: 04.06.17 , 20:35