yed300250
הכי מטוקבקות
  ערן גרנות
  ממון • 02.07.2017
  תטוס בשבת? אל על רוכשת את ישראייר
  תירכש על ידי סאן–דור, חברה בת של אל על • העסקה כפופה לאישור הממונה על ההגבלים
  דני שדה

  אל על רוכשת באמצעות החברה הבת סאן־דור את ישראייר מאי.די.בי פיתוח בתמורה למזומנים ולמניות. על פי העסקה שגובשה בין הצדדים, ישראייר תירכש במלואה על ידי סאן־דור. בתמורה תעביר אל על 25% ממניות סאן־דור לאי.די.בי וסכום נוסף שלא יעלה על 18 מיליון דולר. הסכום הזה נקבע על פי 75% משווי ההון העצמי של ישראייר, העומד כיום על 24 מיליון דולר.

   

  על פי התוכנית, לפני גיבוש העסקה וכחלק מההבנות שגובשו, תמכור ישראייר בעסקה סיבובית את המטוסים שברשותה לצד שלישי תמורת כ־70 מיליון דולר. ישראייר מחזיקה כיום בבעלותה 2 מטוסי איירבוס, שני מטוסי ATR ועוד מטוס איירבוס בהזמנה. מיד לאחר מכירת המטוסים וקבלת הסכום, שאמור להיות חלק מהתשלום של חובות אי.די.בי. לבנקים, יוחכרו המטוסים על ידי ישראייר לטווח ארוך. אם לא תצליח ישראייר למכור את המטוסים לצד שלישי, יש לאל על אופציה מחייבת לרכוש את המטוסים ולהחכיר אותם לחברה הבת. על פי הערכה, תיאלץ ישראייר לבטל את ההזמנה למטוס הנוסף. ראוי לציין כי ישראייר מפעילה טיסות של סאן־דור (שאין לה רישיון של חברת תעופה) בשבתות ובחגים.

   

  קודם להשלמת העסקה יש עוד כמה תנאים שלא הושלמו. העיקרי שבהם הוא אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לקיומה של העסקה. על פי לוח הזמנים המתהווה, תושלם העסקה עד סוף 2017 עם אפשרות להארכת המועד עד סוף יוני 2018.

   

  אי.די.בי. יוצגה בעסקה על ידי עוה"ד עידו צמח ממשרד ממשרד גולדפרב זליגמן ועו"ד מזור מצקביץ', ראש מחלקת רגולציה והגבלים עסקיים במשרד מ. פירון ושות', שטיפלה בתחום ההגבלים בעסקה. את אל על ייצג משרד עורכי הדין מיתר ושות'.

   

  dsadeh@yedioth.co.il

   


  פרסום ראשון: 02.07.17 , 21:20
  yed660100