yed300250
דנה קופל
חדשות • 16.08.2017
הצעת חוק: הפריה חוץ גופית לעגונות
פרסום ראשון: הרב הראשי יצחק יוסף פסק כי ילד שנולד לאישה נשואה בהפריה מלאכותית, מזרעו של גבר אחר, איננו ממזר
עמיחי אתאלי | כתבנו בכנסת

פסיקה מהפכנית של הרב הראשי, יצחק יוסף, עשויה לאפשר לנשים עגונות ללדת באמצעות הפריה חוץ גופית.

 

ההחלטה הדרמטית התקבלה לפני כתשעה חודשים בבית־הדין הגדול בירושלים ונחשפת כאן לראשונה. הרב יוסף דן אז במקרה של אישה שבן זוגה ביקש לערוך בדיקת אבהות לילדם המשותף שנולד מהפריה חוץ גופית, מכיוון שחשש כי אשתו הופרתה בטעות מזרעו של גבר אחר. הרב הראשי קבע שאין כל בעיה לבצע את בדיקת האבהות ושאין כל חשש שהילד יימצא ממזר גם אם יתגלה שאביו אינו בעלה החוקי של האישה. בנימוקים ציטט הרב פסק דין של אביו, הרב עובדיה יוסף ז"ל, שקבע: "גם אם קיבלה האישה זרע מאיש אחר וילדה, אין הוולד ממזר מאחר שאין כאן ביאת איסור".

 

פסק הדין הזה עשוי לשנות את מצבן של כמה מאות נשים עגונות החיות כיום בישראל. על בסיסו הכינה בימים האחרונים ח"כ עליזה לביא (יש עתיד) הצעת חוק הקובעת כי כל אישה עגונה תוכל לקבל טיפולי תרומת זרע והפריה חוץ גופית, במימון המדינה.

 

לביא הסבירה אמש: "ההצעה נולדה מתוך כאב ומצוקה אמיתית שמגיעה מהשטח. החשש מממזרות הפך לכלי שליטה בגופן, גורלן ועתידן של נשים, וכאן יש אפשרות לרתום טכנולוגיה קיימת ולהביא בשורה של ממש לנשים רבות המייחלות ללדת. יותר מידי שנים לא הצליחה המדינה לייצר שום פתרון למצוקת העגונות, וזו הפעם הראשונה שמונחת על שולחן הכנסת הצעה ובה פתרון מעשי, אמיץ ומוסרי, שאינו סותר את ההלכה. בכוונתי לעבוד בשיתוף פעולה וברגישות המתבקשת עם כלל הגורמים במערכת הפוליטית כדי שנזכה לקדם את התיקון החשוב הזה".

 


פרסום ראשון: 16.08.17 , 23:59
yed660100