yed300250
הכי מטוקבקות
  ממון • 18.11.2017
  לראשונה: הורה יוכל לבחור אפוטרופוס לבנו במקרה מוות
  ליטל דוברוביצקי

  הורה יחידני לילד? אפוטרופוס על אדם אחר? תיקון לחוק שנכנס לאחרונה לתוקף, מאפשר להורה להביע את רצונו מי יגדל ויטפל בילדך כשתלך לעולמך או במקרה שבו לא תוכל לתפקד, בכפוף לאישור בית המשפט. זאת, בניגוד למצב הקודם שבו רצון ההורים נחשב רק לבקשה או משאלה שמכווינה את בית־המשפט בקביעת האפוטרופוס החדש, אבל מצטרפת לשיקולים אחרים ולא תמיד משמשת שיקול מרכזי או מכריע.

   

  התיקון לחוק הכשירות המשפטית והאפוטרופסות, קובע לראשונה שהורה יוכל לפרוס את כוונותיו בעניין באמצעות מסמך ייעודי מיוחד ("מסמך הבעת רצון") שייחתם בפני עורך־דין שהוסמך לכך במיוחד. המסמך קובע מי יהיה האפוטרופוס במקומך במקרה שכבר לא תוכל לשמש בתפקידך. המסמך הזה ישמש בבית המשפט כגורם מכריע ואף כברירת מחדל בהחלטה מי יהפוך לאפוטרופוס על הילד.

   

  המסמך אינו נוגע רק להורים ואפוטרופוסים שנפטרים, אלא גם למקרים שבהם ההורים או האפוטרופוסים הקיימים הפכו בעצמם לבלתי כשירים עקב מחלה, תאונה, זקנה או משבר כלשהו.

   

  יצוין כי הדברים אמורים גם במקרה של יותר מילד אחד, אך אינם רלוונטיים במקרה של זוג הורים שאחד מהם הופך ללא כשיר, ובן או בת הזוג יכולים להמשיך ולטפל בילד או בילדים.

   

  עו"ד סיגל יעקובי, האפוטרופוסית הכללית של המדינה, הוסיפה ש"במקרה לדוגמה של אם יחידנית שחלתה ונפטרה, בית המשפט ישמע את מי רצתה למנות ואם אין סיבה לא לאשר את זה - זה יהיה ההסדר. יש פה תפיסה משפטית כללית שמדברת על האפשרות של האדם לעצב את ההסדרים שילוו אותו לא רק לאחר שהוא ילך לעולמו אלא גם כאשר הוא מפסיק להיות כשיר. פה יש בשורה".

   

  באלו מקרים הורים ואפוטרופוסים ישתמשו ב"מסמך הבעת רצון" כזה?

   

  עו"ד רם א. גמליאל, המתמחה בניהול סיכונים משפטיים מסביר: "מדובר בהורים שחוששים שמשהו יקרה להם שימנע את המשך דאגתם לילדיהם, ובאופן מובהק יותר - הורים במשפחות חד־הוריות שרוצים לקבוע ולוודא מי ידאג לילדיהם אחריהם. לפעמים הבחירה תהיה בכל מקרה בבן משפחה, אבל ההורה מעוניין למנות מישהו ספציפי ואינו רוצה שיתנהל מאבק בתוך המשפחה. לעיתים ההורה אינו מעוניין שהאפוטרופוס יהיה קרוב משפחה אלא חברים קרובים מאוד, או מישהו שמשמש כ'משפחה' עבורו".

   


  פרסום ראשון: 18.11.17 , 20:31
  yed660100