yed300250
הכי מטוקבקות
  י
  חדשות • 19.11.2017
  פחות אבל כואב
  תשמרו על הילדים שלכם: אף שפחות ילדים נפגעים בישראל מתאונות דרכים ומתאונות ביתיות מבעבר – דו"ח של ארגון "בטרם" קובע שמצבנו ביחס לעולם עדיין לא מזהיר • ילדים ערבים נפגעים יותר מיהודים, חרדים יותר מחילונים, ובדואים יותר מכולם
  רותם אליזרע

  הבשורה הטובה: פחות ילדים נפגעים בישראל מתאונות מאשר לפני 15 שנים. הבשורה הרעה: מתוך 35 מדינות ה־OECD (המדינות המפותחות), ישראל נמצאת במקום ה־14 בכל הנוגע לשיעורי תמותת ילדים מתאונות.

    

  בוועדה לזכויות הילד בכנסת יוצג מחר דו"ח שהכין ארגון "בטרם", המציג תמונת מצב עדכנית ומפורטת בנוגע ל"היפגעות הבלתי מכוונת" של ילדים ובני נוער בישראל. הדו"ח מגלה כי בשנה החולפת מתו 116 ילדים כתוצאה מתאונות בכבישים, בבתים, בחצרות ובבתי־הספר. 20,600 ילדים נזקקו לאשפוז, 202,000 פנו לחדרי מיון, ו־1,221,000 טיפלים בוצעו בקופות החולים. לעומת שנת 2000, חלה ירידה של 46% בתמותה, של 26% באשפוזים ושל 1.3% בהגעה לחדרי מיון.

   

  לפי הדו"ח, קבוצת הסיכון הגדולה ביותר היא ילדים מגיל לידה עד גיל ארבע, שנפגעים בעיקר בבית ובחצר. למרות המאמצים הרבים שהושקעו במיגון קבוצת הגיל הזו חלה ירידה מתונה בלבד בשיעורי התמותה מתאונות בקרב חבריה. זאת לעומת שאר קבוצות הגיל, שבהן חלו ירידות משמעותיות בשיעורי התמותה מהיפגעות לא מכוונת.

   

  עוד עולה מהדו"ח כי קיימת ירידה בשיעורי התמותה וההיפגעות בקרב ילדי החברה הערבית, אך היא חדה הרבה פחות מהירידה בחברה היהודית. ההסברים: הבדלים בין החברה הערבית לחברה היהודית בשמירה על בטיחות ועל כללי זהירות לצד הימצאות תשתיות לקויות בבית ובדרכים בסביבת הילדים הערבים.

   

   

   

  המצב קשה במיוחד בכל הנוגע לתמותה מתאונות דרכים, שגדולה פי 2.7 בקרב ילדים ערבים מאשר ילדים יהודים. אחת הסיבות היא שבחברה הערבית הילדים חוגרים חגורות בטיחות הרבה פחות מבמגזר היהודי.

   

  מי שנמצאים בסיכון גדול במיוחד הם הבדואים במחוז הדרום, שם שיעורי התאונות והתמותה גבוהים משמעותית גם מהשיעור הממוצע הכללי וגם מהממוצע ביישובים הערביים. בחברה היהודית יישובים עם אוכלוסייה חרדית גדולה מאופיינים בשיעורי תמותה גבוהים של ילדים עקב תאונות, אך בשיעורי אשפוז ופנייה לחדרי מיון נמוכים בהשוואה ליישובים חילוניים. שיעורי ההיפגעות גבוהים במיוחד ביישובים אלו בקרב בני 17-15 (פי 2) ולידה עד ארבע (פי 2.1) בהשוואה ליישובים חילוניים.

   

  ממשלת ישראל אישרה את התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים בדצמבר 2016. התוכנית, שמנוהלת על ידי משרד הבריאות, כוללת יעדים ברורים ומדידים להיפגעות ולבטיחות ילדים. "למרות הירידה בתמותת ילדים, הנתונים העולים מן הדו"ח עדיין קשים ומדאיגים. רבים מילדי ישראל נפגעים ואף מאבדים את חייהם כתוצאה מפגיעות בלתי מכוונות שאת רובן ניתן היה למנוע", אומרת אורלי סילבינגר, מנכ"לית ארגון "בטרם" לבטיחות ילדים. "ישראל חייבת להתקדם ביישום התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים. הדו"ח הנוכחי מדגיש את הצורך בפעילות משמעותית של משרדי הממשלה שנושא בטיחות הילדים נמצא באחריותם. בכל שנה ניתן להציל עשרות ילדים ממוות מיותר".

   

  יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד, ח"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון (כולנו), מוסיפה: "בלתי מתקבל על הדעת שמדי שנה נמחקות ארבע כיתות שלמות במדינת ישראל — כ־120 ילדים הרוגים כתוצאה מתאונות. התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים, שהובלנו והשקנו בוועדה במארס האחרון, מתמקדת בעיקר בנקודות התורפה שעולות מדו"ח 'בטרם', תוך התייחסות ייחודית לאזורים ולמגזרים שבהם הילדים נפגעים יותר".

   

  yed660100