yed300250
צילום: תומריקו
ממון • 28.11.2017
פקחים מגרמניה ינסו לצמצם תאונות
שר הרווחה ושגריר גרמניה בישראל סיכמו שהמומחים יסיירו באתרי בנייה לצד מפקחים ישראלים ויגבשו דרכים לשיפור הבטיחות • כץ: "נטמיע סטנדרט גבוה של יעילות ושמירה על חיי העובדים"
עופר פטרסבורג

בעקבות העלייה במספר תאונות העבודה בענף הבנייה בישראל: עשרה מומחים מגרמניה יסיירו באתרים לצד מפקחים ממינהל הבטיחות בניסיון לצמצם את מספר הנפגעים. מתחילת השנה נהרגו 32 פועלי בניין, ו־210 נפצעו בינוני וקשה לצד אלפי פצועים קל. הגרמנים יסייעו ל־22 המפקחים של משרד העבודה האחראים על 13 אלף אתרי בנייה.

 

לגרמנים יש ידע רב בכל הקשור להכשרת אתרי בנייה לבטיחות, והם נחשבים למובילים בתחום הבטיחות בעולם.

 

שר העבודה והרווחה, חיים כץ, ושגריר גרמניה בישראל, ד"ר קלמנס פון־גטצה, קיימו אתמול פגישת עבודה דחופה בנושא שת"פ ישראלי־גרמני בקידום הבטיחות בענף הבניין וכן בדרכים לסיוע בקידום הסברה ומודעות בקרב העובדים הפלסטינים באתרי הבנייה כאן.

 

בפגישה השתתף גם ד"ר מיכאל גוגמוס, ראש הוועד המנהל של עמותת המחקר של ההסתדרות הגרמנית הפדרלית. כאמור, בפגישה הוחלט לשלב מומחי בטיחות מגרמניה בביקורות שיערוך משרד העבודה והרווחה באתרי הבנייה עם כניסת העיצומים האישיים על יזמים בגובה של עד 35,000 שקל בגין כל עבירת בטיחות, החל מינואר הקרוב. מנכ''ל שלא יפעל לתיקון ההפרות שנתגלו ייקנס ברבע מהסכום ועד כ־9,000 שקל. בתום הביקורת הגרמנים יעבירו את רשמיהם על דרכים לשיפור ולייעול הבטיחות בענף הבנייה. עוד סוכם כי תיבחן אפשרות להקמת צוות משותף לקידום בטיחות העובדים.

 

חיים כץ (שלישי משמאל) והבכירים הגרמנים
חיים כץ (שלישי משמאל) והבכירים הגרמנים

 

 

חיים כץ: "הגברת המודעות וההסברה בצד הפלסטיני תעזור למאבק נגד התאונות באתרי הבנייה. יש לברך את ממשלת גרמניה שמוכנה לקחת חלק במאבקנו ולתרום מניסיונה העצום בתחום הבטיחות. לגרמנים ידע ומומחיות מקצועית בנושא, נלמד מהם ונטמיע סטנדרט גבוה של יעילות בבנייה ושמירה על חיי העובדים". הבעיה המרכזית כיום היא היעדר תקציבים. כתוצאה מכך נדחתה בין היתר הקמת יחידת האכיפה והפיקוח של משטרת ישראל ומשרד העבודה ל־2019.

 

בינתיים האכיפה בשטח אפסית, כשאחת המטרות בעתיד היא להשתמש ברחפנים לצילום עבירות מעל אתרי בנייה.

 

העיצומים יחולו על אתר בנייה שלא ימלא אחרי תקנות הבטיחות במשטחי עבודה ובגובה, בציוד ובדיקות, בהפעלת עגורנים, בחפירות והריסות ובארגון וניהול בטיחות, ובהן ההוראות כמו חובת התקנת פיגום ומערכת הטפסות (תבנית שלתוכה יוצקים בטון, ע.פ) שיתאימו למטרה שלה הוא מיועד ובאופן המונע התמוטטותו או נפילת אדם או חפץ מעליו; חובת בדיקה של הטפסות לפני היציקה; מינוי ממונה על הבטיחות באתר העבודה; איסור העסקת עובד אלא אם כן ניתנה לו הדרכה וסופקו לו אמצעי מיגון נדרשים; איסור על הפעלת עגורן אלא בידי עגורנאי מוסמך; אחריות לכך שלא יותקן פיגום ממוכן ושלא ישתמשו בפיגום ממוכן אלא אם יש בידי מבצע הבנייה אישור ותעודה; גידור של כל פתח באתר הבנייה; אספקת סולמות, בדיקתם ופסילתם לשימוש של סולמות פגומים.

 

בנוסף, כל עבודת גלישה תתבצע בהשגחתו הישירה והמתמדת של מנהל מקצועי לטיפוס תרנים.

 

ofer-pt@yedioth.co.il

 


פרסום ראשון: 28.11.17 , 20:03
yed660100