yed300250
הכי מטוקבקות
  גיא מורד
  ממון • 17.12.2017
  בוס, הילד שלי חולה
  החורף מתמהמה, אבל מחלות החורף כבר כאן • כמה ימים מותר להיעדר מעבודה בגלל מחלה, האם הורים יחידניים זכאים ליותר ימי מחלה ומה קורה כששני ההורים מחלקים ביניהם את ימי ההיעדרות • מדריך
  ליטל דוברוביצקי

  עונת החורף מביאה איתה מחלות המאלצות עובדים להיעדר מהעבודה, אם בגלל מחלה שתקפה אותם ואם בגלל מחלה של אחד מילדיהם. בסיוע עו"ד טל קרת, שותפה ומנהלת מחלקת דיני עבודה במשרד תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות', גיבשנו מדריך הנוגע לזכויות עובדים שנאלצים להישאר בבית עקב מחלת ילדיהם או בגלל מחלתם.

   

  מה אומר חוק דמי מחלה?

   

  מטרתו של חוק דמי מחלה היא לאפשר לעובד שחלה לקבל שכר עבודה בתקופה שבה נעדר מפאת מחלתו. מספר ימי המחלה המינימלי שעובד זכאי לקבל מדי חודש נקבע בחוק, אולם ניתן להוסיף על מכסה זו בהסכמת המעסיק מכוח חוזה עבודה אישי או הסכמים קיבוציים מיוחדים במקום עבודה ספציפי או הסכמים קיבוצים כלליים שחלים על מגזרים שונים במשק. חשוב להדגיש, כי לא ניתן לגרוע מהוראות החוק בעניין זכאות העובד לדמי מחלה אלא רק להוסיף עליהן.

   

  החוק מעניק הגנה חלקית מפני פיטורים וקובע כי לא ניתן לפטר עובד בתקופה שבה הוא נעדר מפאת מחלה, ויש להמתין לשובו לעבודה. יוצא מן הכלל הוא מקרה שבו המעסיק כבר נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות בטרם נעדר העובד מעבודתו עקב מחלתו. עו"ד קרת מציינת כי בתי הדין לעבודה פסקו, כי חל איסור להזמין עובד לשימוע בדבר סיום העסקתו בזמן שהוא בתקופת מחלה וכי יש להמתין לשובו לעבודה.

   

   
  עו"ד טל קרת | צילום: תומר יעקובסון
  עו"ד טל קרת | צילום: תומר יעקובסון

   

   

  מהו התשלום לדמי מחלה?

   

  לפי החוק, תקופת הזכאות של העובד לדמי מחלה לא תעלה על יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל המעסיק. העובד לא רשאי לצבור יותר מ־90 ימי מחלה, בניכוי התקופה שעבורה קיבל דמי מחלה.

   

  בהתאם להוראות החוק, עבור היום הראשון למחלה העובד אינו זכאי לקבל תשלום כלל, עבור היום השני והשלישי מקבלים תשלום בגובה מחצית שכר העבודה, ועבור היום הרביעי ואילך — תשלום בגובה שכר עבודה מלא. חובה זו חלה על כל המעסיקים. במקומות עבודה רבים קיימים הסדרים מיטיבים, במסגרתם המעסיק משלם תשלום מלא עבור ימי המחלה מהיום הראשון.

   

  מה באשר לימי מחלה לצורך טיפול בילד?

   

  עובד שנדרש להיעדר מהעבודה לצורך טיפול בילד חולה זכאי לזקוף בשל מחלת ילדו ימי היעדרות על חשבון מכסת ימי המחלה הצבורה שלו. החוק מאפשר לעובד להיעדר מעבודתו בשל מחלת ילד עד הגיעו לגיל 16, עד למכסה של 8 ימי מחלה לכל הורה. לא ניתן לנצל את הזכאות של שני ההורים יחדיו. כלומר, רק אחד מההורים רשאי לזקוף את מחלת הילד על חשבון ימי המחלה שלו, ובסך הכל אפשר לזקוף עד 16 ימי מחלה, כלומר 8 ימים לכל הורה.

   

  כאשר מדובר בהורה יחידני, או הורה שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, החוק מאפשר להורה לזקוף 16 ימי מחלה עבור מחלת הילד.

   

  החוק מאפשר היעדרות ממושכת יותר כאשר מדובר בילד החולה במחלה קשה. עובד שיש לו ילד שחלה במחלה קשה (כמו מחלה ממארת, או טיפול קבוע בדיאליזה) ושטרם מלאו לו 18 שנה, ובלבד שאותו הורה עבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, יהיה זכאי לזקוף עד 90 ימים בשנה בשל המחלה של ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד.

   

  במקרה שבו העובד הוא הורה שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או הורה עצמאי, הוא זכאי לזקוף עד 110 ימים בשנה של היעדרות בשל המחלה הממארת של ילדו, כאמור.

   

  מה קורה כשבני זוג לוקחים ימי מחלה לסירוגין?

   

  עו"ד טל קרת: "תיקון לחוק מאוגוסט 2016 קובע כי במצב שבו שני ההורים מחלקים ביניהם את ימי ההיעדרות בשל מחלתו של ילדם, חישוב דמי המחלה של ההורים יבוצע כך שספירת ימי המחלה תהיה החל מהיום הראשון להיעדרות של ההורה הראשון ולא עבור כל הורה בנפרד. זאת, בלבד שבהצהרה שמסר כל אחד מההורים במקום עבודתו הוא הודיע על ימי ההיעדרות של בן זוגו מעבודתו בשל מחלת הילד וצירף אליה את ההצהרה שהגיש בן זוגו במקום עבודתו".

   

  כך, לדוגמה, אם הורה אחד נעדר מעבודתו ביומיים הראשונים למחלת הילד וההורה השני נעדר יומיים נוספים, ובסך הכל ארבעה ימים במשותף, חישוב תשלום ימי המחלה של העובד השני יבוצע לפי הגדרות יום שלישי ורביעי לתקופה המחלה ולא לפי הגדרות היום הראשון והשני. כלומר, להורה השני ישולם 50% דמי מחלה עבור יום ההיעדרות השלישי (והראשון שלו) ודמי מחלה מלאים עבור היום הרביעי (והשני שלו).

   


  פרסום ראשון: 17.12.17 , 19:47
  yed660100