yed300250
הכי מטוקבקות
  איור: גיא מורד
  7 ימים • 20.12.2017
  לחצן מצוקה
  העוני הוא לא גזירה משמיים: הנה 20 שינויים שיכולים לסייע למאבק ולהוציא כמה שיותר אזרחים מהמעגל
  תלם יהב | איור: גיא מורד
  הגדירו "קיום בכבוד"

  דוח הביטוח הלאומי קובע מדי שנה מי הוא "עני", אבל הוא לא קובע מי הוא אדם שמתקיים בכבוד. הצעת חוק של ח"כ דב חנין והאגודה לזכויות האזרח מנסה לקבוע תחום נורמטיבי של חיים בכבוד, ונדמה שהדרך לקבוע אותו עוברת קודם כל בהכנסות של האדם.

  "צריך לכונן מדד לקיום בכבוד שעל בסיסו ייקבע גובה קצבאות הקיום שהמדינה נותנת לעניים ביותר", אומרת עו"ד משכית בנדל, ראש תחום הזכות לקיום בכבוד וברווחה באגודה לזכויות האזרח. "המדד מגדיר מה הם הצרכים לקיום בכבוד ומה עלותם. על בסיס המדד הזה ייקבע הסכום שאינו ניתן לעיקול או לקיזוז בגלל חובות. לא תימנע אספקת שירותים חיוניים, כמו חשמל ומים, בשל חובות של אנשים עניים וניתוק משירותים אלה לא יהווה אמצעי לגביית החוב. על בסיס מדד זה ייקבע גובה שכר המינימום. ככל שהשכר יפחת משכר המינימום, המדינה תשלים לגובה המדד לקיום בכבוד".

   

   

  תנו חשמל ומים חינם לקשישים מעוטי יכולת

  200 אלף קשישים בישראל נמצאים כיום מתחת לקו העוני ומתקיימים מקצבאות של הביטוח הלאומי. כרבע מתוכם הם ניצולי שואה. כ־150 אלף קשישים נוספים חיים מהכנסה חודשית קרובה לקו העוני. בכל שנה בשנים האחרונות מתפרסמות כתבות על הקושי של ניצולי שואה ושל קשישים בכלל לממן את חשבונות החשמל הגבוהים, מה שגורם להם לפעמים להימנע מהדלקת תנורים או מזגנים. "אחד הקשיים שאנו נחשפים אליהם הוא תשלום חשבונות החשמל, בעיקר בקיץ ובחורף", אומרת לימור לבנת, יו"ר הקרן לרווחה לנפגעי השואה. "על המדינה לסבסד זאת לניצולי השואה, שחלילה לא נגרום לשום ניצול לחיות בקור או בחום ובסבל". ואנו מוסיפים, לא רק לניצולי שואה אלא לכלל הקשישים. אין שום סיבה שאדם בן 90 ייאלץ לשלם על חשמל, מים וארנונה.

   

   

  טפלו בעוני כבר מגילאי הנוער

  עוני לא מתחיל ונגמר כשהאדם עני, אלא הרבה קודם לכן. צעירים רבים נאלצים לנשור ממערכת החינוך כדי לסייע לממן את המשפחה, וכך נוצר למעשה מצב שבו הם לא יכולים לצאת באמת ממעגל העוני. ההסתכלות על העוני חייבת לכלול לא רק את האדם העני אלא גם, ובעיקר, את ילדיו.

  "החיים בעוני משפיעים בכמה רמות, על הנערים, על המשפחה ועל הקהילה, ועלולים להוות רקע למצבי סיכון", אומרת ענבל דור קרבל, מנכ”לית עלם. "חלקם הגדול של בני הנוער העניים יוצאים לעבוד על מנת לעזור בפרנסת המשפחה, אם מיוזמתם ואם מתוך דרישת הוריהם. הם לוקחים על עצמם תשלומים שוטפים כמו ארנונה, חשמל ומים. כתוצאה מכך, רבים מהם נמצאים בנשירה סמויה או גלויה ממערכת החינוך. כך נוצר מעגל עוני שיקשה עליהם בהמשך הדרך להשתלב במקצועות הדורשים השכלה גבוהה ועלייה בסולם השכר. חשוב להתייחס לנוער כאל קבוצת תושבים הזכאית לשוויון הזדמנויות, למרות המורכבות בתוך החברה. הדבר מתבטא בבתי ספר, בתנועות נוער ובמסגרות נוספות, שבהן יש צורך וניתן להביא לכדי שוויון בין חברי הקבוצה".

   

  הכתבה המלאה - ביום שישי במוסף "7 ימים" ובאפליקציית ידיעות אחרונות

   

  yed660100