שבת 26 בספטמבר 2020
בפייסבוקבטוויטרבאינסטגרם
נגישות
ידיעות אחרונות
הכי מטוקבקות
  צילום: אוהד צויגנברג
  חדשות • 04.02.2018
  "הגירוש אינו חוקי"
  נוהל הגירוש של המסתננים מאריתראה ומסודאן מפר את דיני זכויות האדם הבינלאומיים, את דיני הפליטים ואת עקרון האי־החזרה — כך טוענים 25 מבכירי המומחים למשפט בינלאומי בישראל • "מחובתנו המקצועית להשמיע קול", הם הסבירו בגילו דעת ששלחו למנדלבליט, "אנו מקווים שהממשלה תחזור בה מכוונתה לבצע הרחקה לא חוקית של עשרות אלפי בני אדם"
  טובה צימוקי

  שורה של מומחים למשפט בינלאומי פנו בסוף השבוע ליועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, וביקשו שיבחן מחדש את ההחלטה לגרש מבקשי מקלט מאריתריאה ומסודאן למדינה שלישית. בגילוי הדעת שחיברו טוענים המשפטנים כי הנוהל שגיבש משרד הפנים, ולפיו המסתננים יגורשו לרואנדה, מנוגד למשפט הבינלאומי. "על מדינת ישראל להימנע מיישום הנוהל ולבסס מדיניות הגירה וקליטת פליטים במסגרת המרחב שהדין הבינלאומי מתיר", קבעו.

   

  על גילוי הדעת שהועבר למנדלבליט חתומים 25 מומחים למשפט בינלאומי, ובהם פרופ' דוד קרצמר, פרופ' ארנה בן־נפתלי, פרופ' איל בנבנישתי, פרופ' יובל שני, פרופ' תומר ברודי, פרופ' פרנסיס רדאי, פרופ' משה הירש, פרופ' מוחמד ותד, פרופ' יעל רונן, פרופ' גיא הרפז, פרופ' איריס קנאור, ד"ר נטלי דודזון ופרופ' אייל גרוס. לטענתם, נוהל הגירוש מפר את דיני זכויות האדם הבינלאומיים, את דיני הפליטים ואת עקרון האי־החזרה, שלפיו אסור לגרש אדם למדינה שבה הוא עלול להיחשף לרדיפה, לעינויים וליחס בלתי אנושי ומשפיל.

   

  המשפטנים הבכירים העלו בגילוי הדעת שורה של טענות כלפי המדיניות הישראלית. בין היתר הם קבעו כי המדינה אינה מטפלת כיאות בבקשות המקלט שהגישו המסתננים. "בניגוד למקובל במדינות אחרות, מערכת המקלט הישראלית לוקה בכך שהיא לא בודקת ואף דוחה בשיטתיות כמעט את כל הבקשות להכרה כפליט המוגשות על ידי אזרחי אריתריאה וסודאן", כתבו. באשר לשאלה האם רואנדה היא מדינה בטוחה, כתבו הפרופסורים: "אנו סבורים שלא ניתן לטעון שרואנדה מקיימת את התנאים להיותה 'מדינה בטוחה' על פי אמות המידה שנקבעו על ידי היועץ המשפטי לממשלה".

   

  עוד טוענים המומחים כי לא מדובר בגירוש מרצון וכי השלטונות ברואנדה הבהירו כי לא יקבלו מבקשי מקלט שיגיעו בניגוד לרצונם. "מעצר בלתי מוגבל בזמן מחד והרחקה מאידך כלל אינם חלופות שניתן 'לבחור' ביניהן", הם הסבירו. "כל תכליתו של מעצר בלתי מוגבל היא שבירת רצונו של המורחק. שבירת רצון מעין זו מפרה את הדין הבינלאומי, ובפרט את דיני זכויות האדם".

    

  החותמים על גילוי הדעת גם קבלו על כך שההסכמים עם רואנדה נשמרים בסוד. "לא ידוע לנו על תקדים בודד בעולם להסכם הרחקה סודי עם מדינה שאינה מדינת האזרחות של המורחק", הם קבעו והוסיפו: "ישראל איננה יכולה ואף איננה רשאית לסמוך על רואנדה בנושא בעל השלכות רחבות כל כך על זכויות יסוד".

   

  בסיכום גילוי הדעת נאמר: "מדיניות ההרחקה נוגעת לזכויות הבסיסיות ביותר שמהן נהנה אדם באשר הוא אדם, ובכלל זה הזכות לחיים והזכות לחירות. מחובתנו המקצועית היא אפוא להשמיע קול. אנו מקווים שממשלת ישראל תחזור בה מכוונתה לבצע הרחקה לא חוקית של עשרות אלפי בני אדם במסגרת הנוהל".