yed300250
ללא קרדיט
ממון • 18.02.2018
הנסיעה לא בשבילך
נהגים ערבים בנתב"ג מתלוננים שרשות שדות התעופה מפלה אותם לרעה ומאפשרת לנוסעים להתעלם מהתור ולדרוש נהג יהודי • רש"ת: "זכותו של כל נוסע לבחור את נותן השירות" • באגודה לזכויות האזרח שוקלים צעדים משפטיים
מאת עופר מתן

האם רשות שדות התעופה מאפשרת גזענות בנתב"ג בכך שנענית לבקשת נוסעים שלא לנסוע עם נהגי מוניות ערבים? לפני שבועיים הגיע פ', נהג מונית ערבי מיפו, לאסוף נוסעים שנחתו מטיסה. פ' הוא נהג פרטי שבתשעת החודשים האחרונים, מאז שנגמרה הבלעדיות של חברת המוניות "הדר" על איסוף נוסעים מנתב"ג, רשאי לעבוד בשדה. מי שאחראים לוודא שהנהגים עומדים בתור מסודר הם סדרנים מטעם הרשות.

 

"חיכיתי שעה וחצי בתור", מספר פ', "וכשהגעתי סוף סוף למקום הראשון ראיתי שנוסע יהודי אמריקאי מתקרב. הוא פנה לסדרנית שעמדה ממש ליד חלון הרכב שלי ואמר לה באנגלית שהוא מעוניין בנהג יהודי. הסדרנית ניגשה ושאלה אותי אם אני ערבי או יהודי. סירבתי לענות. היא ביקשה לראות את הפתק שעליו כתובים הפרטים שלי, ראתה שהשם שלי ערבי ואמרה 'הנסיעה לא בשבילך'. היא עברה לנהג השני והשלישי - גם הם ערבים - ורק הנהג הרביעי, יהודי, קיבל את הנסיעה. ניגשתי אח"כ לסדרנית שאמרה שהיא מבינה אותי אבל הנוסע רצה נהג יהודי. אמרתי לה שזה לא התפקיד שלה והיא אמרה שהיא חייבת להיענות לדרישות הנוסע ושיש הוראה מהמנהלים להתחשב בבקשות כאלה. היא התקשרה למנהלת שלה שאמרה שהם חייבים להיענות לדרישות הלקוח". זה לא המקרה היחיד, ונהגים ערבים נוספים מספרים שנתקלו באותה תופעה.

 

עו"ד רגד ג'ראיסי מהאגודה לזכויות האזרח, אליה פנה פ', פנתה ביום ראשון במכתב למנכ"ל רשות שדות התעופה, יעקב גנות, בדרישה להפסיק באופן מיידי את מה שהיא כינתה ה"פרקטיקה הפסולה של אפליית נהגים ערבים בנתב"ג". עו"ד ג'ראיסי הסבירה ש"אסור לרשות שדות התעופה — תאגיד סטטוטורי הפועל מכוח חוק - לשתף פעולה עם העדפת נהגים המבוססת על מניעים גזעניים. אם נוסעים מסוימים יעדיפו לבחור את נהג המונית מכל סיבה שהיא, ובפרט על בסיס שייכותו הלאומית או מניעים גזעניים אחרים, עליהם לספוג את מחיר העדפותיהם, ולהמתין בתור עד להגעת נהג 'התואם' את העדפותיהם".

 

ברשות שדות התעופה לא הכחישו את הנוהל המדובר וטענו כי: "מדיניות הרשות מאפשרת לכלל נהגי המונית לתת שרות מנמל התעופה ללא הבדל דת גזע או מין. זכותו של כל נוסע לבחור את נותן השירות". ברשות סירבו להשיב מדוע ההיענות לבקשות הנוסעים באה על חשבון הזמן והמיקום בתור של הנהגים הערבים, והאם הם היו נענים גם לבקשת נוסע שמבקש לנסוע עם נהג יהודי אשכנזי בלבד.

 

באגודה לזכויות האזרח מסרו שבעקבות תגובת הרשות הם שוקלים את המשך צעדיהם ברמה המשפטית.

 


פרסום ראשון: 18.02.18 , 19:58
yed660100