yed300250
הכי מטוקבקות
  צילום: גיל נחושתן
  ממון • 04.03.2018
  לומדות יותר, נשארות בחוץ
  מחקר של מכון טאוב: נשים ערביות מצליחות בבחינות הבגרות, אבל רובן לא משתלבות בהיי–טק ומופלות משמעותית בשכר לעומת היהודיות
  מאת תלם יהב

  מרוויחות מעט מדי, שיעורי תעסוקה נמוכים, ועדיין מתמקדות במקצועות כמו חינוך ולא היי־טק. כך עולה ממחקר חדש על מצבן של הנשים הערביות בישראל בשנת 2018.

   

  המחקר, שנערך על ידי מכון "טאוב" לרגל יום האישה הבינלאומי, בחן את מצבן של הנשים הערביות בישראל מבחינת השכלה ותעסוקה. לפי המחקר, נשים ערביות מצליחות יותר בבגרות מאשר הגברים הערבים ומתקרבות בנתונים שלהן להצלחה של יהודיות שאינן חרדיות. "נתון מעודד נוסף שעולה מהמחקר הוא שנשים ערביות רבות בוחרות להרחיב בתיכון לימודי מדעים והנדסה, הטומנים בחובם פוטנציאל לשכר גבוה בעתיד. מעל 70% מהזכאיות לבגרות לומדות במגמות אלו, לעומת 39% בלבד בקרב יהודיות", נכתב במחקר.

   

  שיעור נשות המגזר במוסדות להשכלה גבוהה עלה משמעותית בין 2008 ל־2013, בעיקר בקרב בדואיות ודרוזיות, אבל אחוז בעלות התארים עדיין לא גבוה. ב־2014 מחצית מהיהודיות והנוצריות בנות 30־33 היו עם תואר, ואילו בקרב מוסלמיות – רק 23%.

   

  במקביל עולה כי נשים ערביות הולכות ללמוד יותר במקצועות החינוך: 42% בקרב מוסלמיות ו־46% בקרב בדואיות, לעומת 16% בלבד בקרב יהודיות. "העלייה שחלה בשיעור התעסוקה של נשים ערביות בנות 25־54 אינה גבוהה ביחס למצופה: מ־21% ב־2000 ל־35% ב־2016, לעומת עלייה בסדר גודל דומה שהביאה את שיעור התעסוקה ל־80% בקרב יהודיות", נכתב במחקר. "עלייה משמעותית במיוחד בתעסוקה חלה בקרב ערביות בגילאי 54־45 ללא השכלה אקדמית, מ־10% ל־20%. בקרב ערביות אקדמאיות שיעור התעסוקה עומד על כ־75% וכמעט לא השתנה בעשור האחרון".

   

  בנוגע לשכר נכתב במחקר כי "ההבדלים בין יהודים לערבים ניכרים גם בשכר הממוצע. הפערים נמוכים בקרב בעלי תארים בתחום הבריאות והחינוך וגדולים בקרב בוגרי הנדסה, מחשבים, מינהל עסקים וניהול. פערי השכר בין יהודיות לערביות בעלות תואר במחשבים גבוה במיוחד, כ־60%". מהמחקר עולה כי אמנם שיעורי התעסוקה של נשים ערביות הולך וגדל לאיטו, אולם עדיין הנתון נמוך במיוחד.

   

  מנכ"ל מרכז טאוב, פרופ' אבי וייס: "לצד מגמות שיפור, יש תחומים בעייתיים ומחסומים הניצבים בפני נשים ערביות, שעשויות להוות מקור צמיחה משמעותי במשק בשנים הקרובות, ולכן יש להקדיש לכך תשומת לב".

   

  תעסוקת הנשים במגזר הערבי

   

   

  מתמקדות בתואר בחינוך

  42% בוחרות בהוראה

  (לעומת 16% מהיהודיות)

   

  הולכות על מדעים בתיכון

  70% לומדות במגמות אלה

  (לעומת 39% מהיהודיות)

   

  לא מועסקות מספיק

  35% מועסקות בגילאים 25–54*

  (ב–2016, לעומת 80% מהיהודיות)

   

  פער בפסיכומטרי

  472 הציון הממוצע

  (לעומת 562 אצל היהודיות)

   

  מעטות עם תארים

  23% בגילאי 33–30

  (לעומת 50% מהיהודיות)

   

  מופלות בשכר60% פחות מיהודייה

  (בעלות תואר במחשבים)

   


  פרסום ראשון: 04.03.18 , 19:22
  yed660100