yed300250
הכי מטוקבקות
  צילום: שלומי כהן
  חדשות • 17.03.2018
  בעמדת מיעוט
  חשיפה: בשנת 2017 ברובם המוחלט של משרדי הממשלה מספר העובדים הערביים היה אפסי או שעמד על אחוזים בודדים בלבד • בשלושה משרדים בלבד מספר בני המיעוטים עלה על 10% אך הם הועסקו בעיקר בתפקידים זוטרים
  תלם יהב

  ערביי ישראל מהווים יותר מ־20% מהאוכלוסייה, אבל שיעורם במשרדי הממשלה נמוך בעשרות מונים – כך עולה מנתוני נציבות שירות המדינה, שנחשפים כאן לראשונה. מהנתונים עולה שישנם משרדים ממשלתיים שבהם לא מועסק אפילו עובד ערבי אחד.

   

  על פי הנתונים, שהגיעו לידי "המרכז להעצמת האזרח" ונכונים לשנת 2017, במשרד התפוצות, במשרד ירושלים והמורשת, במשרד לענייני מודיעין ובמשרד לנושאים אסטרטגיים אין אפילו עובד ערבי, דרוזי או בדואי אחד. גם במערך הסייבר הלאומי, שבו יש יותר מ־130 עובדים, איש מהם אינו בן מיעוטים, ולמרבה האירוניה התמונה זהה גם במשרד לשירותי דת.

   

  גם במרבית משרדי הממשלה, שבהם מועסקים בני מיעוטים, מספרם הוא זניח ביותר ומגיע לכדי אחוזים בודדים בלבד (ראו איור). כך לדוגמה, במשרד העלייה והקליטה מועסקים חמישה עובדים ערביים בלבד מתוך 483 עובדים (1%). במשרד ראש הממשלה יש עשרה עובדים ערביים מתוך 822 עובדים (1.2%), במועצה לביטחון לאומי עובד ערבי אחד מתוך 71 עובדים (1.4%), במשרד לביטחון פנים ישנם שישה ערבים מבין 379 עובדים (1.6%) ובמשרד לפיתוח הנגב, הפריפריה והגליל, למרבה הפלא, נמצא עובד ערבי אחד מתוך 56 עובדים (1.8%).

   

  במשרד החוץ, אחד המשרדים המשמעותיים והאסטרטגיים של ישראל, הועסקו ב־2017 41 עובדים ערביים מתוך 1,834 עובדים (2.2%). במשרד האוצר עמד הנתון על 27 מתוך 1028 עובדים (2.6%), בהנהלת בתי־המשפט נמצאו 137 מתוך 3,798 עובדים (3.6%), במשרד הכלכלה 21 מתוך 537 (3.9%) ובנציבות שירות המדינה 14 מתוך 284 עובדים (4.9%).

   

  צילום : ידיעות אחרונות
  צילום : ידיעות אחרונות

   

   

  במשרד להגנת הסביבה 33 מתוך 606 העובדים (5.4%) הם ערבים, במשרד התיירות נמצאו עשרה בני מיעוטים מתוך 179 העובדים (5.6%), בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עמד הנתון על 60 מתוך 1059 עובדים (5.7%), ובמשרד התקשורת על עשרה מתוך 145 (6.9%).

   

  במשרד לשוויון חברתי, בניגוד לשמו, מועסקים רק 8 עובדים ערביים מתוך 96 בסה"כ (8.3%), במשרד החינוך 177 מתוך 2010 (8.8%), ובמשרד המשפטים 299 מתוך 3,314 (9%).

   

  על פי היעד שקבעה ממשלת ישראל, על כלל משרדי הממשלה להעסיק 10% עובדים שהם בני מיעוטים. על פי הנתון היבש, הממשלה עומדת ביעד, שכן אחוז ההעסקה של בני מיעוטים במשרדי הממשלה עומד על כ־11%, אך בפועל רק שלושה ממשרדי הממשלה עומדים בנתון ההעסקה של יותר מ־10% ובכך מקפיצים את הנתון הכללי.

   

  במשרד העבודה והרווחה מועסקים 3,964 עובדים, מתוכם 462 (11.7%) הם ערבים. במשרד הבריאות מתוך 3,809 עובדים, 611 (16%) הם ערבים, ואילו במשרד הפנים לא פחות מ־410 (61%) מתוך 669 עובדי המשרד הם בני מיעוטים. גם בבתי־החולים ובמרכזים הרפואיים למיניהם שיעור העובדים הערביים היה גבוה במיוחד.

   

  עם זאת, גם במשרדים שבהם יש ייצוג גבוה לעובדים ערביים, הם מועסקים בעיקר במשרות בדרג נמוך דוגמת עובדי כוח עזר בבתי־החולים, או פקחים שצריכים לעבוד בשבתות במשרד הפנים.

   

  "חוק שירות המדינה דורש ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית בכל הדרגות, המקצועות והמשרדים", אמרה אתמול עינת פישר־לאלו, מנכ"לית "המרכז להעצמת האזרח", בתגובה לנתונים. "המדינה אינה יכולה להסתפק בעמידה ביעד ממוצע וטכני, ועליה לבצע את כל הצעדים המתחייבים על מנת לקיים ייצוג הולם בכל המשרדים המרכזיים ובוודאי גם בדרגות הניהול ובעמדות המפתח".

   


  פרסום ראשון: 17.03.18 , 23:22
  yed660100