yed300250
הכי מטוקבקות
  ממון • 11.04.2018
  הבעיה הפולנית
  סבר פלוצקר

  60 סנטורים אמריקאים חתמו בתחילת החודש על מכתב לראש ממשלת פולין, מתיאוש מורבייצקי, הקורא לשנות חוק הפוגע בניצולי השואה. בין החתומים ראשי שתי המפלגות, הדמוקרטית והרפובליקנית.הפנייה לא מתייחסת לחוק נגד "השמצת העם הפולני בפשעי הנאצים", שאושר בבהילות בשני בתי הפרלמנט בוורשה. היא מתייחסת להצעת חוק של משרד המשפטים הפולני לתשלום פיצויים למי שרכושם הוחרם ע"י בנאצים והולאם אחר כך ע"י הקומוניסטים.

   

  לפי החוק, פולין תשלם חלק משווי הרכוש בשנת 1945, מעודכן למחירי היום, או במזומן או באג"ח לזמן ארוך. זאת בתנאי שבעל הרכוש הוא אזרח פולין היום והיה אזרח ותושב פולין כשפורסמו צווי ההלאמה, בשנים 1945־1949. אחרים — בראש וראשונה ניצולי שואה יהודים ללא אזרחות פולנית החיים בארץ - לא יקבלו מאומה. לא הם ולא יורשיהם.

   

  לפי הסנטורים, הצעת החוק מנוגדת לעקרונות הצהרת טרזין הרב־לאומית בדבר השבת הרכוש היהודי שנגזל בשואה, עליה חתמה ממשלת פולין ב־2009, והשוללת אפליה בהשבת רכוש. הוצאת יוצאי פולין מרשימת הזכאים לפיצויי סותרת גם את החקיקה במערב.

   

  אין לדעת באילו סכומים מדובר, אך העניין אינו רק כספי. הוא גם עקרוני: החקיקה המוצעת נושאת קווי אופי אנטי־יהודיים מובהקים ויוצרת "עוול היסטורי", כדברי גדעון טיילור, יו"ר הארגון היהודי העולמי להשבת הרכוש. משמעותה פוגענית הרבה יותר מאותו "חוק נגד השמצת פולין על ידי ייחוס לעם הפולני פשעים שעשו הנאצים על אדמתה". אישור החוק ע"י בתי הפרלמנט וחתימתו ע"י הנשיא אנדז'י דודה יצרו מתיחות ביחסי פולין־ישראל והפכו את יום השואה השנה למסע התחשבנות עם הפולנים על חלקם בשואה, שאינו מבוטל: מספר הפולנים שהסגירו יהודים גדול לאין שיעור ממספר הפולנים שסיפקו מחסה.

   

  אבל, את ששת המיליונים השמידו הגרמנים ועוזריהם מליטא, לטביה, הונגריה ועוד. פולין הכבושה לא שיתפה פעולה עם המשטר הנאצי וכוננה את "מדינת המחתרת" שלא הייתה מקבילה לה באירופה.

   

  יש בפולין אנטישמיות? בהחלט, אך לפי סקרי דעת קהל של הליגה נגד השמצה ומכון פיו בוושינגטון, שיעור הפולנים בעלי דעות אנטישמיות נמוך משיעור הליטאים, האוקראינים, הרוסים, הרומנים, הצ׳כים ועוד שמביעים גם עמדה אנטישמית. החוק נגד השמצת פולין לא נגד יהודים; מעיקרו הוא נגד פרסומים כאלה ואחרים במערב, שממשלת פולין הלאומנית הנוכחית מנצלת כהוכחה ל"גל אנטי־פולניות" בעולם. להד"ם.

   

  דווקא היום רצוי לזכור שלא החוק נגד השמצה הוא העיקר; בסופו של דבר החוק הזה מגחך את מפלגת השלטון הפולנית ופוגע באמינותה, גם בעיני תומכיה. לא כך חוק תשלום הפיצויים המעוות.

   


  פרסום ראשון: 11.04.18 , 19:46
  yed660100