yed300250
צילום: אביגיל עוזי
ממון • 30.06.2018
צו פירוק למפעילת "החמאם" ו"כליף" ביפו
בית המשפט מינה מנהל מיוחד לשמירה על זכויות העובדים לשעבר באולמות האירועים
מאת ליטל דוברוביצקי

צו פירוק לחברת "המזרח הרחוק החברה להספקת מזון", שהפעילה את אולמות "החמאם" ו"כליף" ביפו. כך החליטה השופטת עירית וינברג־נוטוביץ' מבית המשפט המחוזי מרכז. השופטת מינתה את רו"ח אהוד עוזרי כמנהל מיוחד לבדיקת תביעות החוב של העובדים ולפעול למיצוי זכויות העובדים.

 

במארס האחרון פורסם שעשרות זוגות נותרו ללא מקום לערוך את חתונתם לאחר שהאולמות הפסיקו את פעילותם. בקשת הפירוק נגד החברה הוגשה על ידי 17 עובדים לשעבר באולמות בטענה כי החוב כלפיהם, שכולל משכורות שלא שולמו ופיצויי פיטורים, עומד על מאות אלפי שקלים. העובדים טענו בבקשת הפירוק נגד המזרח הרחוק כי "לאחרונה הפסיקה החברה את פעילותה העסקית, אינה משלמת משכורות לעובדיה ולמעשה העידה על עצמה כי היא חדלת פירעון".

 

צו הפירוק שביקשו העובדים, באמצעות עוה"ד ארז רייפנברג ולירון גרידיש ממשרד לוין סלע, רייפנברג, נועד לאפשר להם לפנות למוסד לביטוח לאומי כדי למצות את זכויותיהם. בדיון ביום רביעי האחרון בבית המשפט המחוזי מרכז ציין בא כוח אחד מהבעלים של החברה כי "אין התנגדות למתן צו פירוק, הואיל ומרשי באיחוד תיקים בהוצאה לפועל וקרוב לוודאי יימצא בהליכי פש"ר" (פשיטת רגל, ל"ד). השופטת הוציאה צו פירוק לחברה וקבעה כי "נושאי משרה בחברה יתייצבו עם קבלת צו הפירוק במשרד הכנ"ר כדי למסור כל מידע שיידרש בנוגע לעסקי החברה".

 


פרסום ראשון: 30.06.18 , 20:02
yed660100