ראשון 20 באוקטובר 2019
בפייסבוקבטוויטרבאינסטגרם
נגישות
ידיעות אחרונות
הכי מטוקבקות
  איור: גיא מורד
  ממון • 16.09.2018
  ימי תשובה
  האם עירייה רשאית לשנות את פרטי דוח החניה לאחר שנשלח? האם המנקה זכאי לתשלום כשאני בחו"ל? מתי מקבלים פטור ממס שבח? • תשובות לשאלות קוראים
  ליטל דוברוביצקי

  בשבועות האחרונים הגיעו אלינו שאלות של קוראים בנושאים משפטיים במגוון תחומים. את השאלות הפנינו לעורכי דין, בהתאם לתחום עיסוקם. הנה תשובות לשאלות נבחרות.

   

   

  ˆ אם אחד מבני זוג קיבל מהוריו בית על שמו בלבד, האם יש תוקף משפטי לסעיף בהסכם ממון שלפיו לבן/בת הזוג לא יהיה בעתיד כל חלק בבית, אם יזום ויפעל לגירושין?

   

  עו"ד אריאל דרור, בעל משרד המתמחה בדיני משפחה: כל הזוגות הנשואים בישראל, שנישאו לאחר 1.1.1974 כפופים להסדר שנקרא "איזון משאבים", הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג. עם זאת, ישנם מספר חריגים לשותפות הרכושית בין בני זוג.

   

  אחד הסעיפים קובע כי נכס שניתן לאחד מבני הזוג במתנה, כמו גם נכס שהתקבל בירושה ו/או נכס שנמצא בבעלות בן/בת הזוג מלפני הנישואים, מוחרג מהנכסים המשותפים. כלומר, בן/בת הזוג אינו זכאי/ת לזכויות כלשהן בנכס שניתן במתנה כאשר הנישואים מסתיימים.

   

  הסכם ממון הוא הסכם ייחודי בין בני זוג, אשר חייב להיערך בכתב. כמו כן הוא טעון אישור פורמלי על מנת שיהיה בעל תוקף משפטי מחייב.

   

  הסכם ממון מסדיר את אופן חלוקת הרכוש השייך לבני הזוג במועד עריכת ההסכם וכן של רכוש עתידי שיצטבר עד למועד סיום הנישואים. זהו חוזה מחייב לכל דבר, במסגרתו, המחוקק נותן לצדדים את החופש להסכים על התנאים המתאימים להם ולקבוע הוראות בנוגע לחלוקת רכושם, כראות עיניהם ובאופן שגובר על הוראות חוק יחסי ממון.

   

  במסגרת הסכם ממון ניתן לנקוט בלשון מפורשת ולקבוע כי הזכויות בנכסים מסוימים, השייכים לאחד מבני הזוג, לא יהיו משותפים בעת סיום הנישואים ולבן/בת הזוג לא יהיו שום זכויות בנכסים אלה בהווה ובעתיד.

   

  ˆ אני בעל עסק ושוקל לתת לכמה מעובדיי לעבוד מהבית. למה עליי לשים לב?

   

  עו"ד מרי ציון, ראש מחלקת דיני עבודה במשרד ברנע: מומלץ לקבוע מדיניות ברורה בנושא, שתתייחס להיקף העבודה המותרת מהבית, לתפקידים שבהם הדבר יתאפשר, לדיווחים לממונה, השתתפות בישיבות, האם ניתן לבצע את העבודה מכל מקום או דווקא מהבית, נוהלי אבטחת מידע בעבודה מהבית, וכל דבר אחר שיכול להיות רלוונטי לפעילות המעסיק.

   

  עובד שעובד מהבית באופן מלא לא יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה. מצד שני, במקרים רבים עובדים עשויים להיות זכאים להשתתפות בהוצאות אחרות שהוציאו אגב העבודה מהבית. למשל, אם העובד עושה שימוש בציוד הפרטי שלו (משרד, פקס, טלפון, אינטרנט) הוא עשוי להגיע עם המעסיק להסדר בדבר השתתפות בהוצאות אלה.

   

  עבודה מהבית אף איננה פוטרת את העובד מקבלת אישור לגבי חופשה או דיווח אודות מחלה או כל היעדרות אחרת. ככלל, מעסיק מחויב לנהל רישום של שעות העבודה של העובדים שלו ואף לציין בתלוש השכר את סך שעות העבודה החודשיות.

   

  ככל שמדובר בעבודה מלאה מהבית, כאשר העובד פטור לגמרי מהגעה למקום העבודה, ניתן יהיה לבחון האם ניתן לסווגו כעובד שאין אפשרות לפקח על שעות העבודה והמנוחה שלו, באופן שפוטר את המעסיק מניהול רישום שעות עבודתו. יחד עם זאת, פתרון זה לא יהיה ישים בכל מקרה, ובוודאי לא יהיה ישים בקלות לגבי עובד שעובד מהבית באופן חלקי.

   

  ˆ קיבלתי דוח על חנייה בתחנת אוטובוס, אולם באותו מקום אין כלל תחנה. בעירייה השיבו לי: "אם יש טעות במספר הבית נתקן אותה". אחר כך קיבלתי זימון למשפט ולפיו העבירה נעשתה ברחוב אחר. במשפט הוצגו תמונות של מכוניתי באותו רחוב, אולם ללא תאריך ושעה. האם זה חוקי?

   

  עו"ד אבנר גולוב, בעל משרד המתמחה בדיני תעבורה: חוק סדר הדין הפלילי קובע דרכים לתיקון כתב אישום על ידי התובע וזאת במספר שלבים:

   

  א. עד תחילת המשפט: בכל עת ללא רשות בית המשפט.

   

  ב. לאחר תחילת המשפט: בכל עת, אולם רק ברשות בית המשפט ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן.

   

  במקרה שתיארת, כמובן שזכותו של התובע לתקן בכתב האישום כל טעות קולמוס שנפלה בו, אולם אין אפשרות לתקן צילומים או ראיות ולא ניתן להוסיף או לגרוע מצילום שנעשה במועד ביצוע העבירה.

   

  אם הצילום "טופל", הרי שהוא פסול וחסר ערך ראייתי. אם בצילום שהוגש לבית המשפט לא צוין מקום העבירה ו/או תאריך ו/או שעה, והפקח שצילם את רכבך לא מעיד על העובדות החסרות – הצילום עשוי להיות חסר ערך ובית המשפט עשוי לזכות אותך.

   

   

  ˆ ביקשנו מהעוזרת לא להגיע בגלל נסיעה לחו"ל. היא טענה שנצטרך לשלם לה על אותו יום. היא מגיעה אלינו ביום קבוע פעם בשבועיים במשך 11 שנים. מה אומר החוק?

   

  עו"ד שחר הופמן שותף ומנהל מחלקת דיני עבודה במשרד עורכי הדין בן־ארי, פיש, סבן ושות': עובד משק בית הוא עובד לכל דבר ועניין, ועל המעסיק חלות כל החובות הרגילים במערכת יחסי עובד־מעביד, לרבות תשלום שכר מינימום, הפרשות לפנסיה, תשלום ביטוח לאומי, חופשה, הבראה ומחלה.

   

  ברוב המקרים, עובדי משק בית הם עובדים שעתיים, ולכן התשלום הוא עבור שעות העבודה בפועל. בנסיבות שתוארו, התגבש נוהג לפיו העובד מועסק בתדירות וביום קבוע. נוהג זה אינו מאפשר למעסיק לשנות או לבטל את יום העבודה, כרצונו. הפתרון של "החלפת היום", יכול להתבצע רק בהסכמת העובד. אם העובד אינו מסכים לכך – הוא צודק.

   

  עובד משק בית, כמו כל עובד, זכאי לחופשה שנתית. לכן, הפתרון הנכון והפשוט ביותר הוא להודיע למנקה כי מועד המתוכנן לנסיעה שלכם ייקבע כיום חופש בתשלום. לעובדת בוותק של 11 שנים, ובהיקפי ההעסקה שציינתם, מגיעים כ־3 ימי חופשה בתשלום בשנה.

   

   

  ˆ האם יש צורך בשיפוץ והשמשת נכס למגורים כדי להיות זכאי לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה?

   

  עו"ד ורו"ח נעם שרעבי, שותף במשרד ברון ושות', מומחה בתחום מיסוי מקרקעין: לצורך קבלת פטור ממס שבח על דירת מגורים יחידה, החוק קובע כי אחד הקריטריונים הוא שהדירה תהיה מיועדת למגורים לפי טיבה. הפסיקה קבעה כי דרוש שיהיו בה המאפיינים הפיזיים הדרושים בשביל להתגורר בה: חשמל, מים, מטבח, שירותים וכו'. בהיעדר מאפיינים אלו, לא ניתן להגדיר את הדירה כדירת מגורים, והיא לא נכנסת לקריטריונים לקבלת הפטור. קביעה זו יצרה תעשיה שלמה של "שיפוצים טרום מכירה", אשר נועדו להכשיר את הדירה למגורים אך ורק לצורך מכירתה, כאשר ברור היה לכולם כי אחרי המכירה הדירה תיהרס.

   

  לפני מספר חודשים ניתן פסק דין בוועדת ערר אשר התבסס על ההנחה, שלא ייתכן שתהיה אפליה בין מי שיש לו יכולת כלכלית לשפץ לבין מי שאין לו. בפסק הדין נקבע כי יש לבחון את המתקנים החיוניים בנכס, לצד האפשרות המעשית להשלים את החסר, על מנת להביא את הנכס למצב שבו ניתן יהיה להשתמש בו למגורים.

   

  כל זאת לצד בחינת ייעודו המהותי של הנכס, הכולל את השימוש שנעשה בנכס בפועל והצפוי לו בעתיד, את השימוש שנעשה בנכסים שונים באותו מבנה או במבנים סמוכים, האם הנכס חדש או ישן והאם מיועד לשימוש או להריסה.

   

  לכן, ישנם מקרים שבהם ניתן למכור דירת מגורים יחידה בפטור ממס, גם כאשר בנכס חסרים מתקנים בסיסיים המשמשים למגורים. זאת יעשה ע"י הוכחה כי השימוש המיטבי של הנכס הוא בשיקום המבנה ולא בהריסתו.

   


  פרסום ראשון: 16.09.18 , 19:54