yed300250
עטיפת הספר
מסלול • 25.10.2018
ספר טיסה: איך לחיות כמעט בחינם - פרנסיס סקוט פיצג'רלד
אלעד זרט

איך לחיות כמעט בחינם פרנסיס סקוט פיצג'רלד

 

סקוט פיצג'רלד, מחבר "גטסבי הגדול", ידוע בעיסוקו הקדחתני באפקט שיש לכסף על חיינו. הוא צוטט על ידי חברו ארנסט המינגווי כמי שאמר ש"העשירים שונים מאוד ממני וממך". שכן, גם בשנות ה־20 המוקדמות של המאה הקודמת, שבהן כתב, וגם בימינו אלה, המעמד הכלכלי הוא שמעצב את מארג החיים שלנו כולו.

 

הנושא הזה בא לידי ביטוי בצורה משעשעת ונפלאה בשני סיפורים אוטוביוגרפיים שכתב פיצג'רלד באמצע שנות ה־20. "איך לחיות משלושים ושישה אלף דולר בשנה" נכתב עבור ה"סאטרדיי איבניג פוסט" וזכה להצלחה רבה, ו"איך לחיות כמעט בחינם" נכתב ופורסם כמה חודשים לאחר מכן וזכה גם הוא לקוראים רבים. שני הסיפורים, שתורגמו לאחרונה לעברית על ידי דב שילוח, קובצו יחדיו בספר בהוצאת נהר ספרים, ומאירים מחדש גם את אמנות הכתיבה היפה והתמציתית של פיצג'רלד, וגם את נושא המעמד הכלכלי והשלכותיו, שזוכה לאחרונה להתעניינות רבה בעקבות הניאו־ליברליזם.

 

הסיפורים מתארים את המסעות של פיצג'רלד, אשתו זלדה והילדים בעקבות חיים כלכליים נוחים יותר. ב"איך לחיות בחינם" הוא מתאר את המסע שלהם לריביירה הצרפתית הענייה במטרה לחיות שם מהתקציב ה"דל" שברשותו. ב"איך לחיות משלושים ושישה אלף דולר בשנה" הוא שוטח ה"אני מאמין" שלו, מעין מניפסט חיים.

 

בשנות ה־20 פיצג'רלד כבר חי חיים נוחים ביותר. כפי שכותב ראובן מירן בפתח הדבר לספר – העיתונים שילמו לו על סיפור קצר 4,000 דולר, "סכום המקביל ל־55 אלף דולר בימינו". ואכן, באחד הקטעים המרכזיים בסיפורו הוא כותב על כך באירוניה עצמית משעשעת: "אשתי ואני משתייכים כמובן למעמד המתעשרים החדשים האלה. כלומר, לפני חמש שנים לא היה לנו בכלל כסף, וסכומי הכסף שאנחנו מוציאים כיום נראו לנו בעבר אגדיים. לפעמים נדמה לי אפילו שאנחנו המתעשרים החדשים היחידים באמריקה, כלומר שכל המאמרים העוסקים במתעשרים החדשים נכתבו על שנינו בלבד".

 

פיצג'רלד הגיע לעולם העושר ממקום אחר אבל התמכר לו במהרה. רוח הנהנתנות שורה על הסיפורים, אך גם העין הסולדת מהעושר פקוחה תמיד, חשדנית מאוד ולא מתפשרת. מעמד "המתעשרים החדשים" יכול להיות ברכה, אבל באותו זמן גם קללה. האם צבירת הון עושה אותנו מאושרים? האם זאת הדרך הנכונה לחיים? פיצג'רלד לא מפסיק לתהות בין הגישות הכלכליות השונות, ומתבלבל ולא מכריע ולא מספק תשובה אחת ברורה. אבל לפחות הוא כותב על זה נפלא.

 

 

עמודים: 98.

 

ציטוט: "יצאתי מהבנק בתחושת יציבות נחרצת. סוף־סוף צברתי הון".

 


פרסום ראשון: 25.10.18 , 15:05
yed660100