yed300250
צילום: אוהד צויגנברג
חדשות • 02.12.2018
ראיית הזהב
השולח: שאול אלוביץ’ • התוכן: הנחיות לפעולה בעסקת המיזוג בין “בזק” ו”יס” • השליח: ניר חפץ • הנמען: בנימין נתניהו • כך הוכיחה לכאורה המשטרה את קשרי השוחד בין ראש הממשלה לבעלי בזק לשעבר
אלי סניור

רה”מ בנימין נתניהו לא הכחיש את קיומה של הפגישה הזו. שאול אלוביץ' סירב להתייחס אליה. אולם עצם קיומה, גם אם נראה היה בעייתי בעיני החוקרים, לא היה בו מספיק כדי לבסס את חשדם בנוגע לעבירת השוחד שלכאורה עמדה במרכזה. ואז שמו החוקרים את ידיהם על המסמך הזה – ומשם הדרך להמלצות שפורסמו אתמול הייתה קצרה.

 

משטרת ישראל מסרה אתמול את מסקנותיה מחקירת תיק 4000, הוא פרשת בזק־וואלה, שבמרכזן ההמלצות להעמיד לדין את ראש הממשלה בעבירה של קבלת שוחד ואת אלוביץ' בעבירה של מתן שוחד. במרכז הפרשה עומדת אחת העסקאות המשמעותיות עבור אלוביץ', לשעבר בעל השליטה בקבוצת "בזק", שביקש למזג בין החברות "בזק" ו"יס", שבשתיהן שלט בנפרד. יס הוחזקה עד אז על ידי בזק ועל ידי אלוביץ' באופן פרטי - דרך חברת יורוקום - באחזקה כמעט זהה, 50 אחוז לכל צד. העסקה נועדה לאפשר לאלוביץ’ לקבל מבזק יותר ממיליארד שקל עבור אחזקותיו הפרטיות ביס. משרד התקשורת הקשה על המהלך, אך לאחר בחירות 2015 לקח נתניהו לעצמו את תיק התקשורת, החליף את המנכ"ל אבי ברגר בשלמה פילבר - לימים חשוד ועד מדינה בפרשה - ובהמשך אישר את המיזוג בין בזק ליס. לפי טענת המשטרה, אישור זה הגיע בתמורה לסיקור חיובי של בני הזוג נתניהו באתר וואלה שבבעלות אלוביץ'.

 

במשטרה טוענים כי "נתניהו פעל לפי הרצון של אלוביץ' בעניין המיזוג", אולם את הטענה הזו הם נדרשו לגבות בראיות. חוקרי היחידה הכלכלית בלהב 433, ובראשם מפקד היחידה תת־ניצב אלי אסייג, השיגו לשם כך את "ראיית הזהב": מסמך מפורט מרשות ההגבלים העסקיים הקשור לעסקת הענק, שעל פיו מנחה אלוביץ' את נתניהו כיצד לפעול. המסמך הוכן עבור פגישה שהתקיימה בין אלוביץ' לנתניהו לאחר שזה לקח לעצמו כבר את תיק התקשורת והחליף את ברגר בפילבר. מי ששימש לכאורה כגורם המקשר שהעביר את המסמך מאלוביץ’ לנתניהו הוא ניר חפץ, איש סודו ויד ימינו שהפך גם הוא לעד מדינה.

 

כשהמסמכים בידיו הגיע חפץ לפגישה עם נתניהו במעונו ברחוב בלפור בירושלים, ואומר לו על פי החשד שאלוביץ' מבקש לפגוש אותו כדי לדון עימו בדחיפות על מיזוג בזק ויס. הוא משאיר לנתניהו את המסמכים, על פי החשד, ותוך זמן קצר נקבעת פגישה בהולה בין השניים, שאינה מופיעה ביומנו של ראש הממשלה. למעשה, באותה השעה מתקיימת פגישה אחרת בבלפור - אולם אלוביץ' הוכנס על פי החשד דרך דלת צדדית לחדר אחר בבית, ושם נועד עם נתניהו. אלוביץ' סירב להתייחס לפגישה, ואילו נתניהו לא הכחיש את קיומה אך טען בפני החוקרים שעסקי בזק ויס לא נדונו בה. עם זאת, חוקרי המשטרה שמו את ידם על המסמך שסביבו התקיימה הפגישה, וכן ביצעו איכון לטלפון הסלולרי של אלוביץ' ובאמצעותו הוכיחו לכאורה כי הוא אכן נכח במעון בבלפור באותה שעה. "הראיות האובייקטיביות שיש לנו בתיק הזה הן חזקות", אמרו גורמים המעורים בחקירה. "יש לנו גם עדויות מעדים אובייקטיביים וראיות חזקות על קיום הפגישה ותוכנה".

 


פרסום ראשון: 02.12.18 , 23:46
yed660100