yed300250
הכי מטוקבקות
  צילום: שאטרסטוק
  ממון • 17.12.2018
  גבר בישראל מרוויח כמעט 46% יותר מאשה
  מאת גד ליאור

  השכר החציוני במשק עלה בכ־6% ופערי השכר בין גברים לנשים הצטמצמו. כך עולה מהדוח השנתי על השכר שפירסמה אתמול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

   

  ההכנסה החודשית הממוצעת (ברוטו) לשכיר ב־2017 הגיעה ל־10,095 שקל, עלייה ריאלית של 3.6% לעומת שנה קודמת. ההכנסה החציונית (זאת שמחצית העובדים השתכרו פחות ממנה ומחצית העובדים יותר ממנה) הגיעה ל־7,452 שקל, עלייה ריאלית של 5.7%.

   

  ההכנסה הממוצעת ברוטו לשעת עבודה הייתה 58.8 שקל, מדובר בעלייה ריאלית של 2.8% לעומת ההכנסה בשנת 2016.

   

  ההכנסה החודשית הממוצעת של גבר שכיר הגיעה ל־11,928 שקל וההכנסה של אישה שכירה 8,188 שקל. הפער בהכנסה החודשית בין המינים הוא 31.4%, כלומר שכר אישה הוא 68.6% משכר גבר, לעומת 65% בשנה הקודמת.

   

  חלק מהפער בין המינים נובע מהבדל במספר שעות העבודה: גברים עובדים 44.9 שעות בשבוע ונשים עובדות 37 שעות.

   

  עוד מתברר שבחמשת העשירונים הנמוכים, יותר מ־50% היו נשים. בחמשת העשירונים העליונים היחס מתהפך, ואחוז הגברים גדול מ־50% בכל עשירון. בעשירון העליון אחוז הנשים (25.7%) גדל לעומת שנת 2016 (23.2%).

   

  ההכנסה הממוצעת לגברים שכירים בעשירון העליון גדולה פי 31.1 מההכנסה הממוצעת לגברים שכירים בעשירון התחתון, ובקרב נשים שכירות פי 28.9.

   

  בהשווואה בין יהודים לערבים נמצאו פערים גדולים יחסית. ההכנסה הממוצעת לשכיר באוכלוסייה היהודית היא 10,701 שקל, לעומת 6,896 שקל באוכלוסייה הערבית.

   

  פער כמעט זהה נמצא גם בהשוואת ההכנסה ברוטו לשעה באוכלוסייה היהודית לעומת האוכלוסייה הערבית, 62.3 שקל לעומת 40.7 שקל.

   

  7,452 שקל

  ההכנסה החציונית הממוצעת לשכיר

   

  11,928 שקל

  הכנסה חודשית של גבר שכיר

   

  8,188 שקל

  הכנסה חודשית של אישה שכירה

   

  6,896 שקל

  הכנסה ממוצעת באוכלוסייה הערבית

   


  פרסום ראשון: 17.12.18 , 19:49
  yed660100