yed300250
הכי מטוקבקות
  ממון • 18.12.2018
  רוב התרומות של יהודי ארה"ב נשאר בחו"ל
  ארגונים יהודיים–אמריקאיים תרמו לישראל 8 מיליארד ד' ב–15 שנה • היעד המועדף של הפילנתרופים: האקדמיה ומערכת הבריאות
  מאת איתמר אייכנר

  יהודי ארצות־הברית מעדיפים את ירושלים, לפחות בכל הנוגע לתרומות. לפי מחקר שעוסק בפילנתרופיה של יהודי ארה"ב, תל־אביב נמצאת רק במקום הרביעי ברשימת הערים הנתרמות, אחרי חיפה ורחובות.

   

  |
  |

   

  המחקר, שנעשה בשותפות עם המכון למחקרי ביטחוון לאומי (INSS), אוניברסיטת ברנדייס ואוניברסיטת תל־אביב, נערך על ידי ד"ר חנה שאול בר נסים, בשיתוף קרן משפחת רודרמן. המחקר עוסק בתמיכה שהעניקה הקהילה היהודית בארה"ב לישראל בין השנים 2000־2015, תוך בדיקת 21 אלף מענקים (חצי מיליון דולר ומעלה) שניתנו על ידי 1,200 ארגונים יהודיים־אמריקאיים - והסתכמו ביותר מ־46 מיליארד דולר.

   

  הרוב נשאר בארה"ב

  בשנים שנבדקו הועברו כ־8 מיליארד דולר לארגונים בישראל (כגון קק"ל, ארגון ידידי צה"ל או בית החולים שיבא), ועוד 9.6 מיליארד דולר לארגונים יהודיים בארה"ב (כגון בית ספר יהודי, JCC קהילתי וכו'). יתר התרומות של יהודי ארה"ב, ולמעשה חלק הארי שלהן, נותר בארה"ב: 62% (28.5 מיליארד דולר) שהועברו למוסדות אמריקאיים כמו בתי חולים ואוניברסיטאות, פוליטיקה ועוד. שווי התרומות לישראל ולמטרות ישראליות עלה ב־72%, אך חלקן היחסי מסך התרומות של יהדות ארה"ב בתקופת המחקר ירד, והיווה ב־2015 כ־10% בלבד מכלל התרומות הגדולות.

   

  ירושלים בראש עם כ־2 מיליארד דולר תרומות, ואחריה בפער ניכר חיפה, עם 400 מיליון דולר. במקום השלישי רחובות (85 מיליון דולר), במקום הרביעי תל־אביב (78 מיליון דולר) ובמקום החמישי באר־שבע (65 מיליון דולר).

   

  מבין הארגונים הישראליים הנתמכים ישירות על ידי פילנתרופיה יהודית־אמריקאית, ההשכלה הגבוהה בישראל זוכה לכמות התרומות הגדולה ביותר — כמיליארד דולר. במקום השני ניצבים שירותי בריאות בישראל, שקיבלו 706 מיליון דולר.

   

  לדברי שירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת רודרמן, "יהודי ארה"ב הם לא רק קרובים־רחוקים, הם גם נכס אסטרטגי. השיח המדיני־ביטחוני בין ירושלים לוושינגטון קשור לשיח בין העם היהודי בציון ליהודי ארה"ב. פגיעה בקשר של ישראל עם יהדות ארה"ב תפגע בביטחון הלאומי של ישראל".

   


  פרסום ראשון: 18.12.18 , 19:09
  yed660100