yed300250
הכי מטוקבקות
  חדשות • 25.02.2019
  שולטות במצבי חירום
  סטודנטיות יצרו מערכת המסייעת לטיפול באירוע רב־נפגעים
  איתן גליקמן

  מערכת ממוחשבת חדשנית שפותחה על ידי שתי סטודנטיות בטכניון תסייע לבית החולים בנהריה לשפר את התפקוד בעת מצבי חירום.

   

  גיבורות הסיפור הן טל אלון מאור־יהודה וירדן שפירא מחיפה, הלומדות בתוכנית המצוינות "לפידים" של הפקולטה למדעי המחשב. המערכת שפיתחו מציגה בפני הנהלת בית החולים, בזמן אמת, מגוון גדול של נתונים חיוניים: זמינות חדרי הניתוח, מספר מנות הדם במאגר ומספר המאושפזים במחלקות. כדי לקבל את המידע הזה נדרשו עד כה הצוותים הרפואיים לפנות לאנשי המחשוב. כעת הכל זורם אליהם במהירות ומציג בפניהם תמונה מלאה המסייעת בטיפול יעיל ומהיר יותר, בעיקר באירועים עם נפגעים רבים שבהם המידע נדרש בדחיפות.

   

  המערכת הופעלה בתרגיל מלחמה בבית החולים - והוכיחה את עצמה. הממונה על תוכנית "לפידים" בטכניון הוא פרופ' בני קימלפלד.

   

  yed660100