yed300250
הכי מטוקבקות
  חדשות • 21.08.2019
  היו בקואליציה, נותרו מחוץ לממשלה
  עמיחי אתאלי

  הצהרת הכוונות של ח"כ עודה על האפשרות להיכנס לממשלת מרכז־שמאל עשויה לסמל תקדים היסטורי.

   

  ב־15 הממשלות הראשונות היו מפלגות ערביות שהיו חברות קואליציה אך ללא נציגים בממשלה. המפלגות "הרשימה הדמוקרטית של נצרת", "הרשימה הדמוקרטית לערביי ישראל", "צדק ואחווה" ו"קידמה ופיתוח", הורכבו מנציגים ערביים ותמכו, בין היתר, בממשלות בן־גוריון, שרת, אשכול ומאיר. בממשלה ה־17, ממשלתו הראשונה של רבין, אף כיהנו סגני שרים ערבים.

   

  ההבדל בינן לבין הרשימה המשותפת היא בזיקה הלאומית: המפלגות הערביות שפעלו אז היו מפלגות לוויין של מפא"י. מה נשתנה? הזהות הלאומית של ערביי ישראל לא הייתה קשורה אז לזהות הפלסטינית כמו היום. לאחר מלחמות ששת הימים ויום הכיפורים החלה זיקתם להשתנות. עם זאת, מפלגות ערביות תמכו בממשלת רבין השנייה ובממשלה שהקים פרס לאחר רצח רבין.

   


  פרסום ראשון: 21.08.19 , 23:47
  yed660100