yed300250
חדשות • 12.09.2019
מתווה טיבי לגוש חוסם
ראשי הרשימה המשותפת גיבשו מסמך דרישות שאותו יגישו לאחר הבחירות לכחול לבן – ושתמורתו יסכימו לשמש כגוש חוסם לטובת ממשלת גנץ
יובל קרני

האזרחים עוד לא נהרו לקלפיות, ספירת הקולות רחוקה מלהתחיל, אבל במערכת הפוליטית כבר נערכים ליום שאחרי הבחירות.

 

לפני כשלושה שבועות נחשפה ב"ידיעות אחרונות" רשימת הדרישות של יו"ר הרשימה המשותפת איימן עודה, שאם יתקבלו הוא יסכים להצטרף לממשלת מרכז־שמאל. עם זאת, הצהרתו של עודה על הבעת נכונות להיות חבר בממשלת ישראל - תקדים, בהתאם לגישה ההיסטורית של המפלגות הערביות - הייתה ברובה על דעתו בלבד. כעת, לעומת זאת, גיבשו כל ראשי המפלגות המרכיבות את הרשימה הערבית המשותפת, בהובלת יו"ר תע"ל אחמד טיבי, מסמך דרישות המקובל על כולן - למעט בל"ד הקיצונית - עבור הסכמתן לשמש כגוש חוסם.

 

רשימת דרישות זו צפויה להיות מוגשת לכחול לבן לאחר הבחירות, ואם היא תיענה בחיוב במלואה או ברובה, חברי הרשימה המשותפת יסכימו לתמוך מבחוץ בממשלת בני גנץ , כפי שעשתה חד"ש ב־1992 כאשר תמכה מבחוץ בממשלתו של יצחק רבין - וכך לשמש כגוש חוסם מול מפלגות הימין ולהעניק לגוש המרכז־שמאל רוב בכנסת, הלכה למעשה. בבל"ד אמנם מסרבים לתמוך בדרישות הללו כעת, אך הם הסכימו לקיים על כך דיון והצבעה דמוקרטיים לאחר הבחירות, במידה שהנושא אכן יהיה רלוונטי, ואמרו כי אם רוב חברי הרשימה המשותפת יתמכו ביצירת הגוש החוסם, גם הם יקחו בו חלק.

 

הרשימה מורכבת מדרישה לתפקידים בכנסת - ראשות ועדות הכספים והפנים - וכן דרישות לרפורמות בשורה של נושאים שנוגעים לציבור הערבי בישראל (לסעיפים הבולטים ברשימה - ראו מסגרת). "לא מדובר בהצטרפות לממשלה בראשות גנץ, אלא רק בתמיכה בהקמת גוש חוסם נגד נתניהו", אמר אמש טיבי. "אין כאן את נטל החברות בממשלה ואת האחריות הקולקטיבית על החלטותיה, אבל יש כאן רצון עז להשפיע ולהביא הישגים לציבור שלנו ולגרום לשינוי. אנחנו חייבים ליצור יש מאין כדי להבקיע את חומת הסרבנות והדרת הציבור הערבי ונציגיו. הדרישות שלנו הן אזרחיות ופוליטיות".

 

yed660100