yed300250
הכי מטוקבקות
  צילום: שאטרסטוק
  זמנים מודרנים  • 15.02.2020
  במלכוד השוויוניות
  האם אורח חיים שוויוני עלול דווקא להזיק לזוגיות?
  שיר־לי גולן

  השאיפה לשוויון בין המינים בישראל 2020 אינה מוטלת בספק. עם זאת, מחקר חדש מגלה כי במה שקשור לזוגיות - השוויוניות אמנם מיטיבה לרוב, אבל לפעמים היא עלולה לפגוע.

   

  מובילת המחקר, פרופ' ליאת קוליק מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר־אילן, מסבירה: "ממצאי המחקר מצביעים על תמונת מצב סבוכה. ביטוי היתרון הטמון באורח חיים זוגי שוויוני השתקף בממצאי המחקר בקשר שנמצא בין היבטים מסוימים של שוויוניות, לבין אימוץ דפוסים רכים ליישוב עימותים בזוגיות, שמגבירים את מידת הקִרבה בין בני הזוג ומפחיתים גילויי חתרנות (התנהגות שלילית העשויה לפגוע בפעילות הגומלין עם האחר). אבל אפשר להבחין גם בפגיעה מסוימת, שבה אורח חיים שוויוני פוגע בתהליכים שונים ביחסי הזוגיות. כך למשל, בקרב הגברים, אימוץ עמדות שוויוניות כלפי תפקידי המינים קשור לתחושה כי בנות זוגם מגלות כלפיהם חתרנות רבה יותר, והערכה שוויונית של חלוקת העבודה בבית קשורה לתחושת ריחוק מבנות זוגם, המגבירה בתורה את התחושה שהן מגלות כלפיהם חתרנות. ייתכן שניתן להסביר ממצאים אלו בכך שעל מנת להניע גברים להשתתף באופן שוויוני בעבודות הבית, נשים משתמשות באסרטיביות יתר, והיא בתורה מביאה לתחושות לא חיוביות מצד הגברים כלפי נשותיהם. אצל הנשים, הערכה שוויונית של פרנסת המשפחה על ידי הנשים מביאה בעקבותיה, בזמן מריבות זוגיות, התבצרות שלהן בעמדות נוקשות וכוחניות, ושימוש בדפוסים כוחניים ליישוב העימותים - מה שמעלה את התחושה שבני הזוג נוהגים כלפיהן בחתרנות. זה תואם את הידע הקיים, שלפיו כאשר לנשים יש יתרון בהשׂתכרות, והגברים מאבדים מכוחם בזירה המשפחתית, הם עשויים להרגיש איום על זהותם הגברית".

   

  המחקר בחן את הקשר בין שוויוניות לבין חתרנות ביחסי הזוגיות, לפי שלושה מדדים: עמדות כלפי שוויוניות בתפקידי המינים, עמדות כלפי שוויוניות בפרנסת המשפחה ועמדות כלפי שוויוניות בחלוקת העבודה בבית. המדגם כלל 313 משתתפים, מתוכם 145 גברים ו־168 נשים, כולם יהודים בזוגיות קבועה.

   

  פרופ' קוליק: "על המטפלים הזוגיים לשקף לכל אחד מבני הזוג את תפיסותיו של בן הזוג האחר ואת פגיעותו האפשרית בהקשר לזהות המגדרית והזוגית. יש להציג בפני נשים ההופכות למפרנסות שוות לבעליהן ולעיתים אף ראשיות, את ההשלכות של מצב זה על הזהות הגברית ולעיתים ההורית של בני זוגן. יישום השוויוניות ביחסי הזוגיות מחייב הבנה, אורך רוח והכלת רגשותיו של בן הזוג האחר, העשויים לאפשר לשני בני הזוג ליהנות מהיתרונות הטמונים באימוץ אורח חיים שוויוני ביחסי הזוגיות".

   

  shirgos@gmail.com

   

   

   


  פרסום ראשון: 15.02.20 , 23:08
  yed660100