yed300250
הכי מטוקבקות
  חדשות • 23.03.2020
  סיכויי ההחלמה של הפנסיה
  כיצד כדאי לנהוג עם החסכונות ארוכי הטווח שלכם בתקופה זו של חוסר ודאות: כל השאלות והתשובות
  גד ליאור

  רוב כספם של אזרחי ישראל לטווח הארוך מושקע במשך השנים בקרנות הפנסיה, בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות. הירידות החדות בבורסות והפסד ההכנסות של רבים בתקופת הקורונה מחייבים את בעלי הכספים למשנה זהירות בטרם ינסו למשוך כספים שצברו בניסיון לצמצם הפסדים.

   

  הממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת הורה על צעדים להתמודדות עם המצב, ו"ידיעות אחרונות", בסיוע רשות שוק ההון ולשכת סוכני הביטוח, מביאים כאן תשובות לשאלות שמעסיקות רבים מאיתנו.

   

  האם המצב יכול להשפיע על כלל החסכונות שלי?

   

  כן, אבל מדובר בחיסכון ארוך טווח ולכן השפעת תנודות חדות בשוק ההון בתקופה קצרה לא בהכרח מעידה על הטווח הרחוק. כדי לקבל החלטות כדאי להביא בחשבון את אופק ההשקעה ואת קרבתך לגיל הפרישה.

   

  האם רמת החשיפה לשוק ההון זהה עבור כל החוסכים?

   

  מוצרי החיסכון הפנסיוני מציעים מסלולי השקעה ברמות פוטנציאל שונות של סיכון ותשואה. ככל שהחיסכון מושקע במסלול עם שיעור גבוה של מניות או אגרות חוב של חברות ציבוריות הוא בעל פוטנציאל סיכון ותשואה גבוה יותר. חיסכון המושקע בפקדונות או אגרות חוב של הממשלה הוא בעל פוטנציאל סיכון ותשואה נמוך יותר.

   

  האם העברת כספים בין מסלולי השקעה כרוכה במיסוי?

   

  העברה למסלול חיסכון אחר באותו מוצר או העברה לקופת גמל, לקרן פנסיה, לביטוח מנהלים או לקרן השתלמות של חברה אחרת לא צפויה לפגוע בהטבות המס שלך. העברת הכספים לכל אפיק חיסכון אחר – כן.

   

  מה לעשות אם בחרתי לעבור למסלול השקעה אחר?

   

  באפשרותך לבקש משירות הלקוחות בחברה המנהלת את כספך מעבר בין מסלולי ההשקעה המוצעים. לחלופין תוכל לפנות ליועץ הפנסיוני או לסוכן הביטוח המורשים שלך.

   

  אם אמשוך את הכספים בקופות הגמל האם אשלם קנס?

   

  משיכת כספים לפני המועד המותר עלולה לחייב בקנס של לפחות 35% מהחיסכון. זאת בנוסף לאובדן הזכות ליהנות מפטור ממס על רווחי הון.

   

  האם ניתן למשוך כספי פיטורים ללא מס?

   

  עובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) לא זכאים למשוך. עובדים שפוטרו – כן, אבל זה עלול לפגוע בקצבת הזקנה העתידית שלהם בכ־40%, לפגוע בהטבת המס העתידית, להוביל למס גבוה יותר בעת קבלת קצבת הזקנה ולפגוע בכיסוי הביטוחי.

   

  החלטתי למשוך את כספי החיסכון הפנסיוני, האם אוכל להתחרט?

   

  כל עוד לא נמשכו הכספים בפועל – כן.

   

  האם משיכת כספים תשפיע על הכיסוי הביטוחי שלי?

   

  כן, עד לאובדן מלא שלהם.

   

  יצאתי לחל"ת או פוטרתי, מה קורה לחיסכון הפנסיוני שלי?

   

  בפיטורים מופסקת ההפקדה החודשית לחיסכון. במקרה של חל"ת יש לבדוק האם המעסיק ממשיך לבצע הפקדות.

   

  פרשתי לפנסיה, האם המצב בשוק ההון משפיע על הקצבה שלי?

   

  קצבת פנסיונרים שמקבלים קצבה מקרן פנסיה ותיקה או מפוליסות ביטוח מנהלים מבטיחות תשואה לא מושפעת משינויים בתשואות בשוק ההון. פנסיונרים בקרנות הפנסיה החדשות ובפוליסות ביטוח מנהלים שאינן מבטיחות תשואה עלולים להינזק.

   

  למי לפנות לפני שאני מקבל החלטות?

   

  ליועץ פנסיוני או לסוכן ביטוח.

   


  פרסום ראשון: 23.03.20 , 23:34
  yed660100