yed300250
הכי מטוקבקות
  הפרסום ב"ממון"
  חדשות • 03.05.2020
  עוד בקשה לייצוגית על גביית יתר במוסדות אקדמיים
  ליטל דוברוביצקי

  בקשה נוספת של סטודנטים לאישור תביעה ייצוגית נגד עוד מוסדות לימוד אקדמיים הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז. המבקשים טוענים כי נגבה מהם שכר לימוד עבור שירותים שלא נצרכו על ידי הסטודנטים בתקופת משבר הקורונה, כמו שמירה ואבטחה, חשמל, מיזוג, תחזוקה, שירותי רווחה, דמי חנייה ועוד. התובענה הייצוגית הנוכחית, המוערכת ב־35 מיליון שקל, הוגשה הפעם נגד אוניברסיטת תל־אביב, אוניברסיטת חיפה, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, המרכז הבינתחומי הרצליה והאוניברסיטה הפתוחה.

  בשבוע שעבר הוגשה תובענה דומה נגד שישה מוסדות אחרים. חמשת הסטודנטים שהגישו את הבקשה הנוכחית, באמצעות עו"ד פנחס מיכאל אור ועו"ד דוד מזרחי, טוענים כי המוסדות לא סיפקו מ־8 במארס, עקב משבר הקורונה, שירותי קמפוס, אך גבו שכר לימוד מלא מהסטודנטים בתקופה זו, ולפיכך "עליהם להשיב את השווי היחסי של שכר הלימוד עד יום החזרה ללימודים פיזית". בית המשפט התבקש לאחד בין שתי הבקשות.

  אוניברסיטת חיפה: "מפריצת המשבר פעלנו לסייע לסטודנטים, כולל הקמת קרן סיוע של עד 10,000 שקל לסטודנט". האוניברסיטה הפתוחה: "משבר הקורונה הסב לנו הוצאות בלתי מבוטלות. נרחיב בכתב התשובה לתביעה הייצוגית". הבינתחומי הרצליה: "נגיב לאחר שנלמד את התובענה".

   


  פרסום ראשון: 03.05.20 , 20:05
  yed660100