yed300250
הכי מטוקבקות
  עו"ד משה כאהן
  חדשות • 16.05.2020
  תביעה: "סונול הפחיתה את דמי השכירות"
  ליטל דוברוביצקי וליאור גוטמן

  עוד תביעה נגד אחת מחברות הדלק הגדולות בישראל על הפחתת דמי שכירות בתקופת הקורונה: חברת צומת השרון נתניה, בעלת תחנת דלק צומת השרון בכניסה לנתניה, תובעת את סונול ישראל המפעילה שם תחנה בטענה שהפחיתה כ־234 אלף שקל מדמי השכירות שהייתה צריכה לשלם, "וניסתה לתרץ זאת בכך שהופחתו הכנסותיה עקב מגפת הקורונה".

   

  התובעת טוענת באמצעות עו"ד משה כאהן ועו"ד איריס בר טל, ממשרד עו"ד משה כאהן, שהסכם השכירות בין השתיים צפה מצבים חריגים כאלו ואחרים, והובהר שמצבים חריגים, ובכלל זה "כוח עליון", לא ישמשו כעילה לביטול הסכם השכירות או לשינוי תנאיו. "דמי השכירות אותם התחייבה לשלם לא תלויים בירידה או בעלייה בהכנסות או ברווחיות של סונול", נטען. צומת השרון טענה שהסכימה לפנים משורת הדין שדמי השכירות החודשיים עבור אפריל־יוני ישולמו ללא הפחתות מדי חודש ולא בתחילת הרבעון באפריל, אולם "סונול בחרה להתנהג כבריון השכונתי, והחליטה על דעת עצמה להוציא את התובעת קירחת מכאן ומכאן. סונול גם החליטה לשלם דמי שכירות מופחתים וגם לפרוס את התשלום הרבעוני במקום לשלמו מראש בתחילת אפריל".

   

  לתביעה צורף כנספח מכתב ששלחה סונול באמצעות באי כוחה, עוה"ד שי צדיק ואריק קופמן ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות', ובו נטען שהתובעת "לא הפנימה את המציאות שנכפתה על המשק". במכתב מצוין שבאפריל נמכרו בתחנה כמחצית (613 אלף ליטר) מכמות הדלקים שנמכרה בתחנה בתקופה המקבילה אשתקד (כ־1.1 מיליון ליטר).

   

  מסונול נמסר: "לצערנו התובעת לא הפנימה את השלכות המשבר שגרם לירידה חדה במכירות ולסגירה של פעילות שוכרי המשנה. התובעת בחרה לדרוש את כל דמי השכירות בהתעלם מהמצב הכלכלי הכבד, להגיש תביעה בגינם ולנהל את הדיון באמצעות התקשורת. סונול מצירה על התנהגות זו ותשיב בבית המשפט לכתב התביעה".

   


  פרסום ראשון: 16.05.20 , 19:04
  yed660100