yed300250
|
זמנים מודרנים  • 02.08.2020
חוברת: אמא ואבא נפרדים

"גירושים זה לא סוף העולם" של עו"ד תיקי פרטר והפסיכולוגית קתרין רצוני, היא חוברת פעילות לילדים שעשויה לסייע להם בהתמודדות עם פרידת ההורים. בחוברת טיפים פרקטיים להורים (למשל, לאפשר לילדים לקחת איתם חפץ מעבר כשעוברים לגור בנפרד ולעדכן אותם בכל יום בלוח הזמנים ובהסדרי הראייה) ופעילויות לילדים השזורות בסיפורו של עומר, שהוריו התגרשו. הפעילויות הופכות ליומן מסע בדרך החיים החדשה: הכנת רשימת שאלות באשר לגירושים ולמי ירצו להפנות אותן, הכנת רשימת התכונות החיוביות של כל אחד מההורים, הכנת עץ משפחה, הכנת כרטיס עם פרטים כמו הכתובת של אמא ושל אבא ומספרי הטלפון שלהם, סימון מילים המאפיינות את המשפחה (מתוך בנק מילים) והבחנה בין מילים שקשורות לתקופת הגירושים לבין מילים שעשויות להכניס יותר שמחה לחיים, הכנת רשימה של דברים שיגרמו להם לחוש אהובים יותר, ותיאור חגיגת יום ההולדת הראשון לאחר הגירושים. 39 שקל, preter.co.il.


פרסום ראשון: 02.08.20 , 19:30
yed660100