yed300250
צילום: עמית שאבי
ממון • 27.12.2020
התחזית לסגר: 900 אלף בלי עבודה
90 עד 120 אלף עובדים יישלחו הביתה • בלעדי: משרד העבודה, המגזר העסקי וההסתדרות הקימו מנהלת שתיצור תוכניות הכשרה ל־7,000 משרות • תסבסד 17 אלף שקל למעסיק עבור כל עובד
מאת גד ליאור

הסגר השלישי מביא איתו בשורות קשות לשוק התעסוקה: 90 עד 120 אלף עובדים יישלחו הביתה ובכך יתקרב שוב מספר מחוסרי העבודה בישראל לכ־900 אלף. מוכרים בחנויות, עובדי מזכירות ומאבטחים יהיו מהנפגעים העיקריים מהסגר הנוסף, כך מעריכים בשירות התעסוקה.

 

אולם לפי ההערכות מספר דורשי העבודה החדשים שיירשמו במהלך הסגר השלישי צפוי להיות נמוך משמעותית מאשר מספר הנרשמים במהלך הסגר השני. בעוד במהלך חודש הסגר בחגי תשרי 291 אלף איש נרשמו כדורשי עבודה, בשירות התעסוקה מעריכים כי טווח הנרשמים החזוי בסגר השלישי ינוע בין 90־120 אלף דורשי עבודה. בשירות התעסוקה מציינים כי התחזית מבוססת על ההנחה כי הסגר יימשך חודש. אולם, מדגישים בשירות, כי אם הסגר יהיה ארוך יותר כן צפוי מספר הנרשמים כדורשי עבודה חדשים במהלכו לעלות.

 

להערכת שירות התעסוקה, גם בסגר השלישי משלחי היד שצפויים להיפגע יותר הם המכירות והשירותים; הסוכנים, ההנדסאים והטכנאים; האקדמאים; והפקידים ועובדי המשרדים. באשר למקצועות, אלה שצפויים להיפגע יותר הם עוזרי מכירה בחנויות, עובדי מזכירות ומאבטחים. בשירות התעסוקה הביעו חשש כי עובדים שייצאו לחל"ת במהלך הסגר השלישי יתקשו להשתלב מיידית בתום הסגר. לפיכך, ממליץ שירות התעסוקה לממשלה לקצוב את תקופת החל"ת למי שייצאו אליו במהלך הסגר השלישי ולעודד את החזרתם לעבודה.

 

יחלקו במימון ההכשרה

בתוך כך אתמול הוקמה מנהלת המעסיקים בשיתוף פעולה בין זרוע העבודה, במשרד העבודה ונשיאות המגזר העסקי באמצעות הפורום הכלכלי חברתי ובשיתוף ההסתדרות החדשה. מדובר במנהלת משותפת לממשלה, למעסיקים ולעובדים שנועדה להגדיל את שיעורי המועסקים במשק ולהעלאות את הפריון. פעולות המיזם יתמקדו ב-4 מטרות מרכזיות: איסוף הביקושים לעובדים, התאמת מערך ההכשרות המקצועיות למגמות הצפויות במשק, טיוב הכשרת ההון האנושי באמצעות שילוב מעסיקים בהכשרות ותמיכה בעמידה ביעדי התעסוקה. התכנון הוא לייצר תוכניות לימוד של הכשרות מקצועיות המותאמות לצרכי המעסיקים, מסלולים חדשים להכשרה בשיתוף מעסיקים, הכשרות בתחום כישורי המאה ה-21 ועוד. אחד מיעדי המיזם המרכזיים הוא לאתר כבר בשנה הראשונה 7,000 משרות פוטנציאליות בהן ניתן לשלב עובדים תוך כדי השכרה מקצועית. על מנת לתמוך במהלך הוקם אתר ייעודי למעסיקים "זירת המעסיקים לפיתוח הון אנושי" במנהלת יציעו מסלול "הכשרה בעבודה" הכולל השתתפות של עד 17,000 שקל בעלויות ההכשרה והקליטה של עובדים חדשים ואוכלוסיות מיוחדות ו"המסלול הירוק" המאפשר לקיים מסלול מהיר של הכשרות מקצועיות במימון המדינה אל מול השמה, בתחומים שעד היום לא תוקצבו. יו"ר נשיאות המגזר העסקי והפורום הכלכלי חברתי, דובי אמיתי אמר אתמול: "מדובר במהלך פורץ דרך עבור שוק התעסוקה בישראל, שיוביל לצמצום האבטלה". מרדכי (מוטי) אלישע, הממונה על זרוע העבודה אמר: "אני מזמין את כל המעסיקים להיכנס לאתר ולהירשם למגוון השירותים". יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד אמר: "רק בשילוב כוחות נוכל לשנות את המציאות ולהביא את החיסון הכלכלי שכולם מצפים לו".

 

תקציב מקוצץ

ועדת הכספים אישרה אתמול תקציבים נמוכים מאלה שאושרו לשנת 2020. התקציב הנוסף שיועבר לבריאות, לרווחה, לסדר הציבורי ולביטחון הפנים יהיה מחצית מזה שאושר לשנת 2020 – 7.2 מיליארד שקל ב־2021 לעומת 14 מיליארד שקל בשנת 2020.

 

yed660100