ידיעות אחרונות
הכי מטוקבקות
  צילום: תומי הרפז
  חדשות • 29.06.2021
  חוות הדעת המשפטית שמאפשרת לסגור את גלי צה"ל
  הייעוץ המשפטי של משרד הביטחון קובע: אין צורך בחקיקה כדי לסגור את גלי צה"ל, ומהלך כזה הוא במסגרת סמכותם של שר הביטחון והרמטכ"ל – שהגיעו למסקנה שאין צורך צבאי בקיומה • עוד נאמר בחוות הדעת: "מדובר בתחנה שנויה במחלוקת ציבורית עזה, ייתכן שדווקא המשך פעילותה מחייב חקיקה"
  יוסי יהושוע

  פרסום ראשון: מסמך משפטי של מערכת הביטחון, שהגיע לידי "ידיעות אחרונות", קובע כי הסמכות לסגירת גל"צ היא בידי שר הביטחון והרמטכ"ל. המשמעות: הוסר המכשול האחרון לקבלת ההחלטה הסופית על סגירת התחנה.

   

  בעקבות כוונת שר הביטחון גנץ, בהמלצת הרמטכ"ל כוכבי, לסגור את גלי צה"ל, מתנהל בשבועות האחרונים דיון באשר להיבטים המשפטיים הכרוכים בכך.

   

  במסגרת זו ביקש גנץ חוות דעת משפטית ממשרד הביטחון ומצה"ל. הייעוץ המשפטי של המשרד העביר את חוות הדעת ליועץ המשפטי לממשלה, ובה נאמר כי אין צורך בחקיקה לסגירת התחנה, וכי בסמכות שר הביטחון והרמטכ"ל לסגור אותה כיחידה צבאית. ואלה הנימוקים המופיעים בחוות הדעת: הקמת גלי צה"ל על ידי דוד בן־גוריון (אי־אז בספטמבר 1950) לא לוותה בהחלטה של הרשות המחוקקת, וגם כיום, לאחר 70 שנות פעילות, התחנה אינה פועלת מכוח הסמכה מפורשת בחוק. אין תקדים לכך שפעולה שעניינה הניהול הפנימי של יחידות הצבא נחשבת כהסדר ראשוני המחייב חקיקה ראשית של הכנסת; סמכות הרמטכ"ל לסגור יחידה צבאית היא מסמכויות הליבה של הרמטכ"ל ולעולם אינה מותנית בחקיקה; שר הביטחון והרמטכ"ל הגיעו למסקנה לפיה אין עוד צורך צבאי בקיומה של התחנה, כי יש בשידוריה היבטים מסוימים שעשויים לפגוע בעקרונות שחלים על כל המשרתים בצבא וכי כפועל יוצא מכך יש להוציאה ממערכת הצבא ומשרד הביטחון או לסגור אותה. לפיכך, אין לכפות על הצבא להמשיך לנהל יחידה זו. עוד נכתב בחוות הדעת: המשך פעילות התחנה, על הקשיים הניכרים שהיא גורמת, שנויה במחלוקת ציבורית עזה. בנסיבות אלה קשה לטעון שדווקא סגירת התחנה, להבדיל מהמשך פעילותה במסגרת הצבא, היא הסדר ראשוני שמחייב חקיקה ראשית דווקא. ההיפך הוא הנכון – בשים לב למחלוקת שנוצרה בהחלט ייתכן כי דווקא המשך הפעילות של התחנה מחייב חקיקה; זכות חוקתית לחופש ביטוי ושידור ציבורי זו אינה טומנת בחובה בהכרח חובה לקיים שני גופים נפרדים לשידור ציבורי, ודאי שלא קיומה של תחנה צבאית דווקא לצידו של תאגיד שידור ציבורי עצמאי ומבוסס. אדרבא, אילו המחוקק היה סבור שנדרש ריבוי תחנות רדיו בתחום התוכן החדשותי, היה קובע כך במפורש. לפני כשלושה שבועות אמר גנץ במליאת הכנסת כי "גל"צ מזמן הפסיקה להיות ממלכתית ואין מקום להפעלתה במתכונתה הנוכחית". בהשיבו לשאילתות הוסיף: "אין מקום להעסקת חיילים בתוכניות שמהותן פוליטית”.

   

  מפקד התחנה שמעון אלקבץ יסיים את תפקידו באוגוסט. עד אז ייקבע מועד לסגירת התחנה. ייתכן כי ימונה לו ממלא מקום זמני עד לסגירתה.

   


  פרסום ראשון: 29.06.21 , 23:03